Χαρά Κεφαλίδου: Επιλεκτικότητα χωρίς αιτία στο Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα – Στο περιθώριο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κατάθεση Ερώτησης προς τους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, Αρ. Πρωτ.: 357/18-10-2022

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα,  Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τον Δημήτρη Μπιάγκη, βουλευτή Κέρκυρας και τον Κώστα Σκανδαλίδη, βουλευτή Α΄ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με την επιλεκτικότητα της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ως προς συγκεκριμένα ακριτικά Πανεπιστήμια (Θράκης, Αιγαίου και Δ. Μακεδονίας), τη στιγμή που τις ίδιες οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, είτε τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ακριτικά είτε σε «μη ακριτικά» Πανεπιστήμια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

-Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

-τον Υπουργό Οικονομικών                                                                                                                                        

Θέμα:               «Επιλεκτικότητα χωρίς αιτία στο Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

                           – Στο περιθώριο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο»

Στο Ν. 4940/ΦΕΚ 112 Α΄/14-06-2022, και ειδικότερα στο άρθρο 60, αναφέρεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ. 1 χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις […] Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός».

Το κριτήριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος είχε οριστεί στις 30.000 € (προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός) με τον Ν. 3220/2004 (άρθρο 10), αρκετό καιρό πριν από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση λόγω της πανδημικής κρίσης αλλά και των νέων συνθηκών που επικρατούν λόγω της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που μαστίζει την χώρα και την παγκόσμια κοινότητα.

Το προνοιακό μέτρο της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων για τους φοιτητές/-τριες στις παρούσες οικονομικές συνθήκες κρίνεται ως ορθό. Η Νομοθετική παρέμβαση όμως του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων δεν παύει να εγείρει πολλά ερωτηματικά ως προς την αποσπασματικότητα και επιλεκτικότητά της.

Το νομοθετικό αυτό μέτρο, λαμβάνει υπόψη της κατ’ αρχάς μόνο τους φοιτητές/-τριες των τριών, παραπάνω αναφερθέντων, ακριτικών Πανεπιστημίων, θέτει στη θέση του αδικημένου τους φοιτητές των υπόλοιπων Πανεπιστημίων της ελληνικής επικράτειας και ειδικά τους φοιτητές/-τριες του Ιονίου Πανεπιστημίου, που αποτελεί, αν μη τι άλλο, ένα από τα πιο απομακρυσμένα και ακριτικά Ανώτερα Ιδρύματα της χώρας και δεν εντάσσεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Εφόσον το αντικείμενο της νομοθετικής αυτής ρύθμισης είναι η διευκόλυνση, σε οικονομικό επίπεδο, των οικογενειών των φοιτητών/-τριών, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί αυτή η επιλεκτικότητα ως προς τα συγκεκριμένα ακριτικά Πανεπιστήμια. Τις ίδιες οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, είτε τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ακριτικά, είτε σε «μη ακριτικά» Πανεπιστήμια.

Η επιλεκτικότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης γίνεται ακόμη περισσότερο άδικη, ακόμη και για τους φοιτητές/-τριες των τριών αναφερόμενων ως ακριτικών Πανεπιστημίων, αφού διαχωρίζει τους φοιτητές/-τριες σ’ αυτούς που εισήχθησαν σ’ αυτά πριν και μετά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Έτσι, για τους φοιτητές/-τριες που κατάφεραν να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 στα αναφερόμενα Πανεπιστήμια λαμβάνεται ειδική μέριμνα στο πλαίσιο της οικονομικής διευκόλυνσης των οικογενειών τους, ώστε, από το έτος αυτό και στο εξής, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να ανέρχεται μέχρι το ποσό των 40.000 €, προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για όσους ή όσες εγγράφηκαν στα τρία αυτά Πανεπιστήμια τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

 Αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση θέτει στο περιθώριο οικογένειες και παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και έχουν απόλυτη ανάγκη αυτού του συγκεκριμένου προνοιακού μέτρου, και ειδικά σε αμιγώς τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα και τα Επτάνησα, όπου εδρεύει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς η φοιτητική στέγαση αποτελεί τεράστιο πρόβλημα.

Επειδή, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δυσκολίες που η πολιτεία αποδέχεται ότι οι ελληνικές οικογένειες και, ειδικότερα, οι οικογένειες των φοιτητών/-τριών αντιμετωπίζουν, δεν άγγιξαν επιλεκτικά κάποιες οικογένειες και δεν διαφοροποιούνται, ούτε ως προς τα ακαδημαϊκά έτη εγγραφής, ούτε ως προς τη χωροταξικότητα των πανεπιστημιακών σχολών.

 Επειδή, ένα νομοθετικό μέτρο, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της πρόθεσής του να υπηρετήσει στον ίδιο βαθμό δικαιοσύνης όλους, ανεξαίρετα, τους πολίτες.

Επειδή, ο ειδικότερος διαχωρισμός μεταξύ των φοιτητών/-τριών των τριών ακριτικών Πανεπιστημίων, και, ακόμη περισσότερο, ο γενικότερος διαχωρισμός μεταξύ των φοιτητών των, χαρακτηριζόμενων ως ακριτικών, Πανεπιστημίων και των υπόλοιπων ελληνικών Πανεπιστήμιων, δημιουργεί δικαιολογημένα συναισθήματα άδικης αντιμετώπισης, αφού δεν είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί αυτή η διαφοροποίηση.

Επειδή, ειδικά σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα απαιτείται η λήψη μέτρων στην κατεύθυνση ώστε να μειωθεί το κόστος της φοιτητικής στέγης λόγω και λόγω του φαινομένου της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4940/ΦΕΚ 112 Α΄/14-06-2022, και ειδικότερα του άρθρου 60, αφού αποτελεί ένα από τα πιο απομακρυσμένα και ακριτικά Ανώτερα Ιδρύματα της χώρας;

  1. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 4940/ΦΕΚ 112 Α΄/14-06-2022, και ειδικότερα του άρθρου 60 μόνο για τους φοιτητές/-τριες που εισήχθησαν σ’ αυτά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και όχι για όλους όσοι φοιτούν σ’ αυτά και πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια της συνεπούς φοίτησης, του ορίου των πανεπιστημιακών ετών, της επιτυχούς ολοκλήρωσης του 50% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων τους κλπ.;
  2. Με ποια μέτρα και ποιες πολιτικές σκοπεύουν να παρέμβουν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να μειωθεί το κόστος της φοιτητικής στέγης ειδικά σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, όπου τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί παρά την οικονομική και ενεργειακή κρίση λόγω του φαινομένου της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης;

 Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Μπιάγκης

 

Κώστας Σκανδαλίδης

 

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών εδώ.