Χαρά Κεφαλίδου: «Το σπουδαίο έργο του ΑΣΕΠ, παρακαταθήκη για τη χώρα, από τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή, να λειτουργεί με τις δυνατότητες και το κύρος που αξίζει στην ιστορία του και τη χώρα».
Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου

Χαρά Κεφαλίδου: «Το σπουδαίο έργο του ΑΣΕΠ, παρακαταθήκη για τη χώρα, από τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή, να λειτουργεί με τις δυνατότητες και το κύρος που αξίζει στην ιστορία του και τη χώρα».

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου.

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, η βουλευτής και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πρόσφατη Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών Α΄Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης ΑΣΕΠ, κατόπιν της από 14-12-2021 σχετικής Υ.Α. και ο μεγάλος αριθμός ενστάσεων – υποβλήθηκαν 387 ενστάσεις υποψηφίων εκ των οποίων ποσοστό περί το 1/3 έγιναν εν όλω ή εν μέρει δεκτές.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εδώ.

Οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων μιας  δυσερμήνευτης  νομοθεσίας, με αποτέλεσμα, παρά την εμπειρία των στελεχών – συμβούλων των Επιτροπών του ΑΣΕΠ, να ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος αδικίας για τους υποψηφίους, ήταν από τα ζητήματα που κυριάρχησαν. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για  την απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας αποτελεί ζητούμενο.

 Η βουλευτής, τοποθετούμενη γενικότερα επί του θέματος των διαδικασιών επιλογής προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, αναφέρθηκε στην πάγια θέση και πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ανάγκη υιοθέτησης διαδικασιών γραπτού διαγωνισμού, ως του πιο δίκαιου συστήματος επιλογής, που ουσιαστικά εξαλείφει τις πιθανότητες αδικιών και σφαλμάτων των σχετικών κρίσεων.

Περαιτέρω, η Χαρά Κεφαλίδου ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού φύλαξης και επικουρικού προσωπικού για τις φυλακές Νικηφόρου Δράμας. Σημείωσε ότι η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει. Ο πρόεδρος, κος Αθανάσιος Παπαϊωάννου, αποδίδοντας την αργοπορία ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην πανδημία, που δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση των αθλητικών δοκιμασιών, καθώς και αυτήν των προσωπικών συνεντεύξεων των υποψηφίων, ενημέρωσε τη βουλευτή ότι το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναλάβει την ευθύνη των αθλητικών και ιατρικών δοκιμασιών και στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ είναι η διενέργεια των ψυχομετρικών δοκιμασιών, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί. Οι σχετικές διαδικασίες, τόνισε, θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η Χαρά Κεφαλίδου εξέφρασε τις αμφιβολίες της ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης, λέγοντας ότι η λειτουργία των φυλακών Νικηφόρου είναι μια υπόθεση από αυτές που δείχνουν το μέγεθος της γραφειοκρατίας και της έλλειψης ενδιαφέροντος από την Πολιτεία και την εκάστοτε ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων. Ένα έργο που είχε ξεκινήσει από το 2002, έχουμε φτάσει στο 2022 και ακόμη συζητάμε για το πότε επιτέλους θα λειτουργήσει.       

Η Χαρά Κεφαλίδου δήλωσε ότι η ίδια και το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, θα συνεισφέρουν στην προώθηση των καίριων επισημάνσεων που έγιναν κατά τη συνάντηση, ώστε το σπουδαίο έργο του ΑΣΕΠ, που άφησε ως παρακαταθήκη για τη χώρα και την δημόσια διοίκηση ο αείμνηστος Αναστάσιος Πεπονής, να λειτουργεί με τις δυνατότητες και το κύρος που του αξίζει στην ιστορία του και τη χώρα.