Χαρά Κεφαλίδου: Άδικη απόρριψη 231 Μελισσοκόμων Νέων Αγροτών από το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 λόγω λάθους της διοίκησης»
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά, Αρ. Πρω.: 6617/22-07-2022

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουλίου, η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά, σχετικά με την άδικη απόρριψη 231 Μελισσοκόμων Νέων Αγροτών από το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, λόγω λάθους της διοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς:  Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά

 Θέμα: «Άδικη απόρριψη 231 Μελισσοκόμων Νέων Αγροτών από το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 λόγω λάθους της διοίκησης».

 Τον Ιανουάριο 2022 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης, για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που καλούσε  τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

Οι αιτούντες μελισσοκόμοι για το Μέτρο 11, που κατά την υποβολή της αίτησής τους εμφανιζόταν  το εύρημα “μη ενεργός γεωργός”, καλούνταν να οριστικοποιούν την αίτησή τους.

Καλούνταν, επίσης, οι μελισσοκόμοι που δεν είχαν υποβάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή αίτηση για το Μέτρο 11, να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης στήριξης και σε πιθανό εύρημα “μη ενεργός γεωργός ” να οριστικοποιούν την αίτησή τους.

Την Πέμπτη 12/05/2022 ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη – αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16 , κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Περίπου 2000 υποψήφιοι Νέοι Αγρότες Μελισσοκόμοι φανήκαν εγκεκριμένοι και δικαιούχοι με βαθμολογία 100, ενώ πολλοί υποψήφιοι μελισσοκόμοι, ανάμεσα τους και πολλοί επιτυχόντες Νέοι Αγρότες της Πρόσκλησης του 2016, συνέχιζαν να εμφανίζονται μη εγκεκριμένοι με την αιτιολογία «Μη ενεργοί Γεωργοί».

Λόγω του ζητήματος που δημιουργήθηκε, εκδόθηκε η  Υπουργική Απόφαση 475/126612/2022 – ΦΕΚ 2367/Β/13-5-2022, όπου με την τροποποίηση του ορισμού του «Ενεργού Αγρότη» η ηγεσία του Υπουργείου προσπάθησε να δώσει μια λύση στο ανακύψαν ζήτημα. Η απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα ότι:  «Προστίθεται περίπτωση γ) στην παράγραφο 3 ως εξής: «γ. Γεωργοί που δεν λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και υποβάλλουν αίτηση στήριξης/ πληρωμής αποκλειστικά για μέτρα του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, εφόσον το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.»

Στις 13 Ιουλίου 2022, στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, εκδόθηκαν οι με αρ. πρωτ. 1464/184005/30-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΠΑ4653ΠΓ-ΗΣΝ) και η με αρ. πρωτ. 1468/184627/30-06-2022 (ΑΔΑ: 97864653ΠΓ-ΞΩΟ) αποφάσεις ένταξης πράξης των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκλησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και εκεί ανέκυψε ένα νέο και επείγον ζήτημα.

Περίπου 231 μελισσοκόμοι Υποψήφιοι Νέοι Αγρότες της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ήδη δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 και εγκεκριμένοι από την 1Η Κατάταξη (όπου δινόταν το δικαίωμα ένστασης σε όσους δεν εντάχθηκαν) εμφανίστηκαν στη συνέχεια στην τελική σαν απορριπτέοι και χωρίς το δικαίωμα ένστασης.

Μετά από διερεύνηση του ζητήματος (σε τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αυτά της Περιφέρειας), βρέθηκε ότι το σφάλμα έχει να κάνει αποκλειστικά με την εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΕΑΕ 2021. Συγκεκριμένα, οι απορριφθέντες υποψήφιοι του Μέτρου 11 της Δράσης 11.1.2 ΚΠ – Μελισσοκόμοι εμφανίζονται σε ΕΑΕ 2021 των οποίων οι συντάκτες ΔΕΝ συμπλήρωσαν (και ορθώς έπραξαν) το πεδίο «ΣΤ» της ΕΑΕ 2021, διότι το συγκεκριμένο πεδίο συμπληρωνόταν μόνο σε όσους παραγωγούς (αγρότες και κτηνοτρόφους) αιτούνταν άμεσες ενισχύσεις, πρασίνισμα ή κ.α.  και οι συντάκτες της ΕΑΕ 2021 ΔΕΝ είχαν κανένα λόγο να συμπληρώσουν το πεδίο «ΣΤ». Αντίθετα, όσοι συντάκτες της ΕΑΕ 2021, πλεονασματικά ή εκ παραδρομής, συμπλήρωσαν το πεδίο «ΣΤ» ωφέλησαν άθελά τους τούς μελλοντικούς υποψήφιους του Μέτρου 11 της Δράσης 11.1.2 ΚΠ, οι οποίοι και ενταχθήκαν τελικά.

Μετά την 2η κατάταξη, στις 30/06/2022, οι περίπου 231 μελισσοκόμοι υποψήφιοι του Μέτρου 11 της Δράσης 11.1.2 ΚΠ, απορρίφθηκαν χωρίς να έχουν δικαίωμα ένστασης και δυνατότητα διόρθωσης του γραφειοκρατικού λάθους της διοίκησης.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διορθωθεί το γραφειοκρατικό λάθος της διοίκησης και να αρθεί η άδικη απόρριψη των 231 ως άνω Μελισσοκόμων Νέων Αγροτών, ώστε να ενταχθούν τελικά στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020;
  2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η ουσιαστική και έμπρακτη ενίσχυση των Μελισσοκόμων Νέων Αγροτών με τη διευκόλυνσή τους και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη διόρθωση σφαλμάτων και αδικιών που από αυτές ανακύπτουν;

 Η ερωτώσα βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου