Χαρά Κεφαλίδου: Διάκριση και άνιση μεταχείριση των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα της Δωρεάν Μεταφοράς μέσω δημόσιας Σύμβασης
Κατάθεση Ερώτησης προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών, Αρ. Πρωτ.: 6529/20-07-2022

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουλίου, η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, σχετικά με την άνιση μεταχείριση και τη διάκριση που συντελείται σε βάρος των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Αττικής και των οικογενειών τους, για τη δωρεάν μετακίνησή τους σε σχέση με τους μαθητές άλλων υπερτοπικών (μουσικών, καλλιτεχνικών, διαπολιτισμικών) δημόσιων σχολείων. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς:  Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη

              Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

              Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

             Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή

Θέμα: «Διάκριση και άνιση μεταχείριση των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα της Δωρεάν Μεταφοράς μέσω δημόσιας Σύμβασης».

Με επιστολή και δημοσιεύσεις Δελτίων Τύπου που προσυπογράφουν δεκαέξι (16) Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων όλων των Προτύπων Σχολείων της Αττικής καταγγέλλουν τον εμπαιγμό που συντελείται σε βάρος των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Αττικής και των οικογενειών τους, για την άνιση μεταχείρισή τους στο θέμα της εφαρμογής των κριτηρίων της ΚΥΑ 50025/2018 για τη δωρεάν μετακίνησή τους σε σχέση με τους μαθητές άλλων υπερτοπικών (μουσικών, καλλιτεχνικών, διαπολιτισμικών) δημόσιων σχολείων.

Από της δημοσιεύσεως του Νόμου 4937/02-06-2022 (Α΄106), και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, τροποποιήθηκε το άρθρο 186 του Νόμου 3852/2021 (Α΄87), με την προσθήκη στην αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης, από τις Περιφέρειες και των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Ειδικότερα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου, αναφέρονται τα εξής:. «1. Η περ. 21 της υποπαρ. Η΄ της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τροποποιείται, με την προσθήκη της αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων, και η περ. 21 διαμορφώνεται ως εξής: «21. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των προτύπων και πειραματικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.».

«2. Δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.»

Με την τροποποίηση αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης με δαπάνες των οικείων Περιφερειών όπως ισχύει ήδη και για τα υπόλοιπα δημόσια υπερτοπικά σχολεία.

Ένα μήνα μετά την ψήφιση του ως άνω νόμου, όπως καταγγέλλεται, διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη πρόθεσης και συμμόρφωσης τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από την Περιφέρεια Αττικής, για την επί ίσοις όροις εφαρμογή των κριτηρίων της ΚΥΑ 50025/2018 για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων που πληρούν την χιλιομετρική προϋπόθεση (των τριών χιλιομέτρων για τα γυμνάσια και των πέντε χιλιομέτρων για τα λύκεια) με σχολικά λεωφορεία μέσω δημόσιας σύμβασης.

Επίσης καταγγέλλεται διάκριση των κριτηρίων για τις μετακινήσεις των μαθητών  των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων μέσω σχολικών λεωφορείων με δημόσια σύμβαση, σε σχέση με τους μαθητές των υπολοίπων υπερτοπικών σχολείων, με τρόπο ώστε ένα μεγάλο μέρος τους, παρότι με τα κριτήρια του γενικού κανόνα της παρ.  1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 50025/2018 δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με χρήση σχολικών λεωφορείων,  κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της δωρεάν μετακίνησης.

Επειδή, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50025/2018 αποτελεί εμπαιγμό των γονέων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, ιδίως μάλιστα αφ’ ης στιγμής το οικονομικό σκέλος της μετακίνησης των μαθητών με χρήση σχολικών λεωφορείων μέσω δημόσιας σύμβασης έχει ήδη προβλεφθεί.

Επειδή η ασφαλής μεταφορά των μαθητών πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή οι μαθητές και οι γονείς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων δικαιούνται ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση στο θέμα των μετακινήσεων με την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τη δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών των υπερτοπικών σχολείων, που ανήκουν στο πρόγραμμα μετακινήσεων της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και για τους μαθητές των λοιπών υπερτοπικών σχολείων.

Μετά τα ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε να εφαρμόσετε άμεσα την ΚΥΑ 50025/2018 για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ως έχει και ως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και για τα λοιπά υπερτοπικά σχολεία (μουσικά, διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά), συμμορφούμενοι με το άρθρο 45 του Νόμου 4937/02-06-2022;
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την ίση μεταχείριση των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε σχέση με εκείνους των άλλων υπερτοπικών σχολείων, ώστε να αρθεί η αδικία και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα της Δωρεάν Μεταφοράς μέσω δημόσιας Σύμβασης;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εδώ και του Υπουργείου Οικονομικών εδώ.