Χαρά Κεφαλίδου: Μαθητές της Γ’ Λυκείου που διακρίθηκαν στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής αποκλείονται από τα ευεργετήματα του ν. 4692/2020, άρθρο 40.
Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αρ. Πρωτ.: 885/08-07-2022

Σε συνέχεια κατάθεσης Ερώτησης-ΑΚΕ, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τον άδικο αποκλεισμό  μαθητών της Γ’ Λυκείου από τα ευεργετήματα του άρθρου 40 του ν. 4692/2020,  που διακρίθηκαν κατακτώντας το Χάλκινο Μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης-Ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Μαθητές της Γ’ Λυκείου που διακρίθηκαν στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής αποκλείονται από τα ευεργετήματα του ν. 4692/2020, άρθρο 40».

Μετά από Ερώτηση-ΑΚΕ που κατέθεσα στις 8 Ιουνίου 2022, με αριθ. πρωτ.: 5708, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, επανέρχομαι στο θέμα του αποκλεισμού από τα ευεργετήματα του άρθρου 40 του ν. 4692/2020 των μαθητών της Γ’ Λυκείου, που διακρίθηκαν κατακτώντας το Χάλκινο Μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ έχουν φέρει 3η θέση στη γενική κατάταξη και Χάλκινο Μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής κατά τη φοίτηση τους στο Λύκειο, ο δε διαγωνισμός έχει την υπ’ αριθμόν Φ15/160778/Δ2/9.12.2021 απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν επιλέξει σχολές με εξεταζόμενο μάθημα την Πληροφορική, πληροφορήθηκαν από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του άρθρο 40 του ν. 4692/2020, καθώς από επανέλεγχο της εν λόγω έγκρισης, το ΙΕΠ συμπέρανε ότι δεν προβλεπόταν σύσταση Εθνικής Ομάδας και συμμετοχή σε Διεθνή Ολυμπιάδα – επιχείρημα που αντικρούει ο διοργανωτής στην Ελλάδα η “Eduact – Δράση για την Εκπαίδευση”.

Το άρθρο 40 του ν. 4692/2020 προβλέπει: «4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική.»

«β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.»

Η έγκριση δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο και αναρτήθηκε σε διάφορες εκπαιδευτικές σελίδες. Οι όποιες διευκρινίσεις ή διορθώσεις ή επισημάνσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου και του ΙΕΠ πριν τη δημοσίευση της έγκρισης. Οι γονείς και τα παιδιά βασίζονται στις εγκρίσεις των Υπουργείων. Δεν νοείται να γίνεται επανέλεγχος εκ των υστέρων, όταν και αφού γεννηθεί δικαίωμα. Με την τακτική αυτή θίγεται η αξιοπιστία του κράτους και των θεσμών. Πόσο μάλλον όταν το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου υποδέχθηκε την ομάδα αυτή, την βράβευσε και επαίνεσε τους μαθητές για τις διακρίσεις τους. Στην βράβευση της ομάδας από το Υπουργείο παραβρέθηκαν πλήθος υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου και εκπρόσωποι του ΙΕΠ.

Βάσει του παραπάνω εδαφίου, το Υπουργείο και το ΙΕΠ δεν θα έπρεπε να κάνουν επαναξιολόγηση της έγκρισης που είχαν δημοσιεύσει, ούτε εκ νέου αξιολόγηση του διοργανωτή στην Ελλάδα. Έπρεπε απλά να ρωτήσουν τον διοργανωτή ποιοι είναι οι μαθητές που δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων και να απαντήσουν έγκαιρα στους γονείς ότι τα παιδιά τους δικαιούνται να κάνουν χρήση του νόμου μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων και εφόσον «επιτύχουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄193)» όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 4777/2021 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. ε του άρθρου 40 του ν. 4692/2020 η οποία ανέφερε «ε) Ως προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου».

«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

Για ποιον λόγο έγινε επανέλεγχος των εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τους μαθητικούς διαγωνισμούς εκ των υστέρων και μετά από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους και δη όταν γεννάται δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών διατάξεων των νόμων για τους διακριθέντες μαθητές σε επιστημονικούς διαγωνισμούς και επίσης, γιατί η σχετική απόφαση της Υπουργού, με την οποία καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα δεν εκδίδεται έγκαιρα, πριν την έναρξη των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων;  Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για τη δικαίωση των μαθητών, καθώς προκύπτει ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις του νόμου και αναμένεται μόνο η βαθμολογία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν να εγγραφούν;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου