Χαρά Κεφαλίδου: Υποχρεωτική επιμόρφωση για παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αρ. Πρωτ. : 6232/04-07-2022

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την υποχρεωτική επιμόρφωση για παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς:      Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Υποχρεωτική επιμόρφωση για παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια νεοδιόριστων εκπαιδευτικών».

Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 6, του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13/29.01.2019), που αφορά στον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.: «Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους».

Επειδή στο νόμο δεν αναφέρεται και δεν  διευκρινίζεται πώς και από ποιον φορέα θα γίνει η επιμόρφωση για την απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας.

Επειδή οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (παρ. 3, άρθρο 54, ν. 4589/2019).

Επειδή η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, κατά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων κατάταξης, συνιστούσε κριτήριο για να προταχτούν οι συνάδελφοι υποψήφιοι που τη διέθεταν, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ήδη οι υποψήφιοι χωρίς το προσόν αυτό “πλήρωσαν” το αντίστοιχο τίμημα.

Μετά από τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Είναι στις προθέσεις σας η οργάνωση από το Υπουργείο Παιδείας ενός προγράμματος επιμόρφωσης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών χωρίς παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια, που θα λαμβάνει υπόψη και τις ετερογενείς συνθήκες υπηρέτησης ως προς το είδος/ωράριο λειτουργίας και την περιοχή του σχολείου;
  2. Επειδή ένα πρόγραμμα με φυσική παρουσία είναι δύσκολο για εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα αυτούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, προτίθεστε να οργανώσετε προγράμματα επιμόρφωσής τους για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας με Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να ρυθμιστεί νομοθετικά το κενό που υπάρχει στο νόμο, σχετικά με τους φορείς που θα κάνουν την επιμόρφωση για την παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, που δε την διαθέτουν και υποχρεούνται να την αποκτήσουν εντός διετίας από τον διορισμό τους;
  4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ανεξαρτήτως αντικειμένου, που τους καθιστά επαρκείς για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χρειάζεται να έχουν αυτήν την επιμόρφωση;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου