Χαρά Κεφαλίδου: Μαθητές της Γ’ Λυκείου που διακρίθηκαν στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής αποκλείονται από τα ευεργετήματα του ν. 4692/2020, άρθρο 40.
Κατάθεση Ερώτησης-ΑΚΕ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ.: 5708/227/08-06-2022

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουνίου, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, σχετικά με μαθητές της Γ’ Λυκείου,  οι οποίοι συμμετέχουν αυτές τις μέρες στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  και ενώ έχουν φέρει την 3η θέση στη γενική κατάταξη και Χάλκινο Μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής, πληροφορήθηκαν από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ν. 4692/2020, άρθρο 40.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης-ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως

 Θέμα: «Μαθητές της Γ’ Λυκείου που διακρίθηκαν στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής αποκλείονται από τα ευεργετήματα του ν. 4692/2020, άρθρο 40».

Μαθητές της Γ’  Λυκείου, που συμμετέχουν αυτές τις μέρες στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ έχουν φέρει 3η θέση στη γενική κατάταξη και Χάλκινο Μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής κατά τη φοίτηση τους στου Λύκειο, ο δε διαγωνισμός έχει την υπ’ αριθμόν Φ15/160778/Δ2/9.12.2021 απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν επιλέξει σχολές με εξεταζόμενο μάθημα την Πληροφορική, πληροφορήθηκαν από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ν. 4692/2020, άρθρο 40 καθώς από επανέλεγχο της εν λόγω έγκρισης το ΙΕΠ συμπέρανε ότι δεν προβλεπόταν σύσταση Εθνικής Ομάδας και συμμετοχή σε Διεθνή Ολυμπιάδα – επιχείρημα που αντικρούει ο διοργανωτής στην Ελλάδα η Eduact – Δράση για την Εκπαίδευση.

Το άρθρο 40 του ν. 4692/2020 προβλέπει:

«4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική.»

«β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.»

Η έγκριση δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο και αναρτήθηκε σε διάφορες εκπαιδευτικές σελίδες. Οι όποιες διευκρινίσεις ή διορθώσεις ή επισημάνσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου και του ΙΕΠ πριν τη δημοσίευση της έγκρισης.  Οι γονείς και τα παιδιά βασίζονται στις εγκρίσεις των Υπουργείων. Δεν νοείται να γίνεται επανέλεγχος, όταν και αφού γεννηθεί δικαίωμα. Με την τακτική αυτή θίγεται η αξιοπιστία του κράτους και των θεσμών.  Πόσο μάλλον όταν το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου υποδέχθηκε την ομάδα αυτή, την βράβευσε και επαίνεσε τους μαθητές για τις διακρίσεις τους. Στην βράβευση της ομάδας από το Υπουργείο παραβρέθηκαν πλήθος υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου και εκπρόσωποι του ΙΕΠ. Βάσει του παραπάνω εδαφίου το Υπουργείο και το ΙΕΠ δεν θα έπρεπε να κάνει επαναξιολόγηση της έγκρισης που είχε δημοσιεύσει, ούτε εκ νέου αξιολόγηση του διοργανωτή στην Ελλάδα– έπρεπε απλά να ρωτήσουν τον διοργανωτή ποιοι είναι οι μαθητές που δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων και να απαντήσουν έγκαιρα στους γονείς ότι τα παιδιά τους δικαιούνται να κάνουν χρήση του νόμου μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων και εφ’ όσον  «επιτύχουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄193)» όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 4777/2021 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. ε του άρθρου 40 του ν. 4692/2020 η οποία ανέφερε «ε) Ως προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου». Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Νομοθέτης ξεκάθαρα ορίζει ως μόνο αρμόδιο να βεβαιώσει τόσο τη διάκριση όσο και τα ονόματα των μαθητών τον διοργανωτή που έχει λάβει την έγκριση που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα και κανέναν άλλο.  Το Υπουργείο καθώς και το ΙΕΠ πρέπει να ελέγξουν και να εγκρίνουν προγενέστερα τον Διαγωνισμό και όχι εκ των υστέρων και πόσο μάλλον όταν έχουν προκύψει δικαιώματα για τους μαθητές.

«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» Γονείς και μαθητές ζήτησαν έγκαιρα και επανειλημμένα από το Υπουργείο να μάθουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά κτλ. και αντί να μάθουν την διαδικασία, ενημερώθηκαν ότι γίνεται επανέλεγχος της έγκρισης και ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν ότι τελικά δεν υπάρχει έγκριση! Γιατί ουσιαστικά η απάντηση που έλαβαν οι γονείς αυτό λέει, καθώς για τη Διεθνή Ολυμπιάδα αναφέρει ότι δεν προκύπτει σχηματισμός Εθνικής Ομάδας και συμμετοχή σε Διεθνή Ολυμπιάδα – άρα ο εν λόγω Διαγωνισμός που έχει αυτά τα δύο (2) κύρια χαρακτηριστικά εκ των υστέρων και αφού έχουν επιτευχθεί διακρίσεις και έχει γεννηθεί ισχυρό ευεργετικό δικαίωμα για τους μαθητές  εξαιρείται από την αρχική έγκριση ενώ ξεκάθαρα αναφερόνταν σε αυτή.

Μετά τα ανωτέρω Ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο έγινε επανέλεγχος των εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τους μαθητικούς διαγωνισμούς μετά από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους και δη όταν γεννάται δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών διατάξεων των νόμων για τους διακριθέντες μαθητές σε επιστημονικούς διαγωνισμούς;
  2. Γιατί η σχετική απόφαση της Υπουργού με την οποία καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα δεν εκδίδεται έγκαιρα, πριν την έναρξη των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων;
  3. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ίση και ισόνομη μεταχείριση των διακριθέντων μαθητών σε επιστημονικούς διαγωνισμούς όπως και των διακριθέντων μαθητών σε αθλητικούς διαγωνισμούς, και οι δεύτεροι ενημερώνονται έγκαιρα και διεξοδικά για τη διαδικασία τα δικαιολογητικά κτλ. από 5/10/2021 με την Εγκύκλιο σας Φ. 152/ 125659 /Α5, καθώς και για τους σχολικούς αθλητικούς αγώνες στις 2/6/2022 με αριθ. πρωτ.: 66785/Δ5;
  4. Πόσες και σε ποιες περιπτώσεις η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) και οι τροποποιήσεις αυτού έχουν εφαρμοστεί;
  5. Πόσοι διακριθέντες μαθητές σε επιστημονικούς διαγωνισμούς έχουν κάνει χρήση των ευεργετημάτων του Νόμου 3194/2003 από το 2003 έως σήμερα και έχουν εισαχθεί στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά έτος και ανά σχολή;
  6. Πόσοι διακριθέντες μαθητές σε αθλήματα και σχολικά πρωταθλήματα έχουν κάνει χρήση αντίστοιχων ευεργετημάτων από τους αντίστοιχους νόμους από το 2003 έως και σήμερα και φοιτούν στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά έτος και σχολή;
  7. Σε ποιες οι άμεσες ενέργειες θα προβείτε για τη δικαίωση των μαθητών, καθώς προκύπτει ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις του νόμου και αναμένεται μόνο η βαθμολογία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν να εγγραφούν;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.