Χαρά Κεφαλίδου: Διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και ελέγχου στις παιδικές χαρές της Χώρας
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, Αρ. Πρωτ. 5135/12-05-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας  και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, σχετικά με το διαχρονικό ζήτημα των συνθηκών ασφαλείας και ελέγχου στις παιδικές χαρές ανά την επικράτεια. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς-Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη                                                                                                                                                           

Θέμα: Διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και ελέγχου στις παιδικές χαρές της Χώρας

 Το ατύχημα που έλαβε χώρα την Πρωτομαγιά σε παιδική χαρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον ακρωτηριασμό δαχτύλου ενός 8χρονου κοριτσιού, επανέφερε στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα των συνθηκών ασφαλείας και του ελέγχου στις παιδικές χαρές  , ανά την επικράτεια.

Υπενθυμίζεται πως οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, η διαδικασία συντήρησής τους, καθώς και σχετικές λεπτομέρειες, έχουν καθοριστεί στην αριθμ. 28492/11.5.2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.Β’ 931), όπως διαδοχικά τροποποιήθηκε με τις  αριθμ. 48165/30.7.2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1690), 15693/18.4.2013 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1096) και 27934/11.7.2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2029) όμοιες. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 9 ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών, ενώ στο άρθρο 7 το πλαίσιο για τη συντήρησή τους.

Ο επανακαθορισμός του θεσμικού πλαισίου αυστηροποίησε προϋποθέσεις και διαδικασίες, αυξάνοντας το κόστος των Δήμων. Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο, (αριθμ. 44/30681/7.8.2014), στόχος της Υπουργικής Απόφασης που ισχύει μέχρι σήμερα, ήταν «να λύσει ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α. και ταυτόχρονα να άρει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προσκόμματα που βασίζονταν σε τεχνικά θέματα, χωρίς όμως την ελάχιστη έκπτωση στις απαιτήσεις ασφάλειας, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των παιδιών (…) να εξορθολογήσει τη διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών, κυρίως των υφιστάμενων, δίνοντας λύση σε πολλά προβλήματα που ταλάνιζαν επί σειρά ετών τους Δήμους, όπως είναι για παράδειγμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παιδικών χαρών, οι χρήσεις γης κλπ.».

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει πολυετές χρονικό διάστημα, σχεδόν μία δεκαετία, από την τελευταία τροποποίηση της προμνησθείσας Υπουργικής Απόφασης περί παιδικών χαρών.

Δεδομένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είχε αποστείλει προ ετών έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών (αριθμ. 198282/4213/30.1.2017), αναφορικά με την ανεπαρκή ή παντελή έλλειψη φύλαξης των παιδικών χαρών, την παράλειψη κλειδώματος, τις ακατάλληλες περιφράξεις, την παράλειψη επαρκούς ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού και τη  μη πιστοποίηση των παιδικών χαρών, εισηγούμενος προτάσεις νομοθετικού και οργανωτικού χαρακτήρα, με σκοπό τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των παιδιών, σε συνδυασμό με την προστασία του δικαιώματος στο παιχνίδι, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δεδομένου ότι η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση μαστίζεται από μείζονα δημοσιονομικά αδιέξοδα, που καθιστούν την οικονομική της επιβίωση οριακή, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας και των δυσθεώρητων ανατιμήσεων, όπως το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει αναδείξει σε σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων.

Δεδομένου ότι η “αφαίμαξη” των Δήμων από ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πρόβλημα που σε περιπτώσεις καθιστά δυσχερή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει.

Δεδομένου ότι η ασφάλεια και η υγεία όλων των διαβιούντων στην ελληνική επικράτεια, πόσω μάλλον η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των μικρών παιδιών, αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα.

Δεδομένου ότι οι παιδικές χαρές είναι σημαντική διέξοδος δωρεάν ψυχαγωγίας, η οποία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία που στερεί από πολλούς γονείς τη δυνατότητα να δαπανήσουν χρήματα για κοστοβόρες δραστηριότητες των παιδιών τους, ακόμα και να καταναλώσουν καύσιμα για την οικογενειακή μετακίνηση σε άλλη περιοχή προς αναζήτηση εναλλακτικής δραστηριότητας.

Δεδομένου ότι στην πατρίδα μας ο ρόλος των παιδικών χαρών στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην καθημερινότητα της γειτονιάς και γενικότερα στη ζωή των  πόλεων, λειτουργώντας σαν μικρές οάσεις χαράς και ανεμελιάς, είναι διαχρονικός και ανεκτίμητος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πόσες παιδικές χαρές αυτή τη στιγμή διαθέτουν το ειδικό σήμα καταλληλόλητας λειτουργίας, βάσει των οριζομένων στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση;
  • Πόσες παιδικές χαρές, που λειτουργούσαν στο παρελθόν, έχουν “βάλει λουκέτο”, μη διασφαλίζοντας το ειδικό σήμα, και για ποιους ακριβώς λόγους διέκοψαν τη λειτουργία τους;
  • Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις λειτουργίας παιδικών χαρών κατά παράβαση του οικείου θεσμικού πλαισίου; Πόσες ανά έτος από το 2014 έως και σήμερα, σε πόσους Δήμους, ποιες ήταν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και ποια η τελική έκβαση των υποθέσεων;
  • Έχουν σήμερα συγκροτηθεί, σε κάθε νομό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, οι Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών;
  • Πόσους περιοδικούς ελέγχους έχουν πραγματοποιήσει αυτεπαγγέλτως οι Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών στις παιδικές χαρές δικαιοδοσίας τους, κατ’ εφαρμογή του αρ.10 της Υ.Α.;
  • Ποιες από τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη που περιλαμβάνονται στο προμνησθέν έγγραφό του, ιδίως ως προς τη φύλαξη και τις ελλείψεις ασφαλείας των παιδικών χαρών, έχουν υλοποιηθεί, ποιες βρίσκονται σε εκκρεμότητα και για ποιο λόγο δεν δρομολογήθηκαν;
  • Ποια χρηματοδοτικά προγράμματα είναι αυτή τη στιγμή “ανοιχτά” για την υποβολή αιτήσεων των Δήμων αναφορικά με έργα παιδικών χαρών;
  • Ποιο είναι το στάδιο υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση ΙΙΙ του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας», η 5η τροποποίηση της οποίας (αριθμ. 89160/30.11.2021) παρέτεινε την καταληκτική προθεσμία υλοποίησης του προγράμματος έως 31/12/2022;
  • Σχεδόν μια δεκαετία μετά τον επανακαθορισμό του οικείου θεσμικού πλαισίου, ποιος είναι ο απολογισμός εφαρμογής του και οι προθέσεις σας για πιθανή επικαιροποίησή του;
  • Προτίθεστε να ενισχύσετε τους Δήμους για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και τον πολλαπλασιασμό των παιδικών χαρών; Εάν ναι, με ποιες συγκεκριμένες θεσμικές, οικονομικές και λειτουργικές πρωτοβουλίες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

 

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

 

Ιλχάν Αχμέτ

  

Χρήστος Γκόκας

 

Χαράλαμπος Καστανίδης

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Χαρά Κεφαλίδου

  

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

  

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

Γεώργιος Μουλκιώτης

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

Δημήτριος Μπιάγκης

 

Απόστολος Πάνας

 

Ανδρέας Πουλάς

 

Γεώργιος Φραγγίδης