Χαρά Κεφαλίδου: Κατάθεση Τροπολογίας για ρύθμιση τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή από την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής

Τροπολογία για την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής:

1. Με την επιβολή του πλαφόν που εισηγούμαστε , οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν πάνω από 10% σε σχέση με αυτά που πλήρωναν πριν ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση (1/5/2021)

2.Απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όταν τους επιβάλλεται χρέωση που υπερβαίνει το πλαφόν του 10%

3. Για τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από λογαριασμούς ρεύματος από 1/5/2021 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε 240 δόσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις ».

Θέμα: Ρύθμιση τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι ενεργειακές δραστηριότητες είναι δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, όπως και ο βασικός ν. 4001/2011 (νόμος του ΠΑΣΟΚ) ορίζει, και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ωστόσο, η ακρίβεια που μαστίζει τόσο τους πολίτες αναλώνοντας διαθέσιμο εισόδημα, όσο και τις επιχειρήσεις, διακυβεύοντας τη βιωσιμότητά τους, έχει ως βασική πηγή την ανεξέλεγκτη αύξηση της τιμής του ρεύματος. Η Κυβέρνηση επέλεξε το δρόμο των επιδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, επιδεινώνοντας τη δημοσιονομική θέση της χώρας, αντί να αντιμετωπίσει άμεσα τις στρεβλώσεις στα ρυθμιστικά χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Κόμμα μας εδώ και αρκετούς μήνες έχει στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης στην ανάγκη λήψης ρυθμιστικών μέτρων. Έχει προτείνει εδώ και καιρό την ρύθμιση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή την επείγουσα ρυθμιστική επέμβαση εκεί που εκδηλώνεται το πρόβλημα, στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που λαμβάνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα αποτάσσεται μέτρα ενεργειακού λαϊκισμού που το μόνο που κάνουν είναι να γεννούν νέα κινήματα «Δεν Πληρώνω» χωρίς να λαμβάνουν υπόψη της πολυπλοκότητα των ζητημάτων που τίθενται.

Με την ακόλουθη τροπολογία προσθήκη και ειδικότερα με την παρ. 1 αυτής προτείνεται η θέσπιση ανωτάτου ορίου αύξησης των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με την 1.5.2021, δηλαδή την αντίστοιχη ημερομηνία πριν ένα έτος και σχετίζεται κατά βάση με το ύψος του πληθωρισμού και μια εύλογη διακύμανση. Το πλαφόν εφαρμόζεται στον πρώτο λογαριασμό που αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη. Περαιτέρω, λαμβάνει υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί τόσο από επιστήμονες και όσο από τις οργανώσεις συλλογικής δράσης των καταναλωτών που επισημαίνουν τα ζητήματα κύρους της μεταβολής των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την άποψη των διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.
Πρόκειται για λύση που εντάσσεται στις σχετικές Κατευθύνσεις που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις Ανακοινώσεις της, ιδίως της 8.3.2022 και της 23.3.2022. Δίνει άμεσα λύση στο πρόβλημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τους υπέρογκους λογαριασμούς και δεν κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία.

Με την παρ. 2 προσδιορίζονται οι χρεώσεις αναφοράς που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του πλαφόν. Με την παρ. 3 ρυθμίζεται το ειδικότερο ζήτημα της εφαρμογής του πλαφόν όταν έχει υπάρξει αλλαγή προμηθευτή σε σχέση με την 1.5.2021, πράγμα που έχει πρακτική σημασία καθώς το τελευταίο διάστημα λόγω των αυξήσεων παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στην αλλαγή προμηθευτή.

Με την παρ. 4 εξοπλίζεται η εφαρμογή της διατίμησης με το αναγκαίο συμπλήρωμα της απαγόρευσης αποκοπής εκ μέρους του Διαχειριστή του Δικτύου – ΔΕΔΔΗΕ -, ήτοι του κυρίου της υποδομής, όταν εφαρμόζονται χρεώσεις που υπερβαίνουν το πλαφόν.

Με την παρ. 5 εισάγεται δικαίωμα των καταναλωτών και υποχρέωση των προμηθευτών να αποδεχτούν διακανονισμό των χρεών από 1.5.2021 και εξής σε 240 μηνιαίες δόσεις, εκτός αν ο καταναλωτής επιθυμεί λιγότερες. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται αποκοπές επί υπερβολικών χρεώσεων.

Με την παρ. 6 εισάγεται ποινική διάταξη για την εφαρμογή του πλαφόν σε αναφορά προς σχετική ποινική διάταξη του ν. 4001/2011.

Με την παρ. 7 τέλος, χορηγείται εξουσιοδότηση για ταχεία έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία ρυθμίζονται οι διαδικασίες εξομάλυνσης των συνεπειών της εφαρμογής του πλαφόν στους προμηθευτές λιανικής, ενόψει του ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ρυθμίσει την αγορά χονδρεμπορικής. Ασφαλώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν υπερκέρδη στην χονδρεμπορική για τον προσδιορισμό της εξομάλυνσης. Η ρύθμιση που προτείνεται, εξασφαλίζει εξάλλου δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που είναι ο ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές και η ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Άρθρο …
1. Το σύνολο των χρεώσεων προμήθειας ανά μεγαβατώρα που επιβάλλουν οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλες τις Κατηγορίες Πελατών που συνδέονται στην Χαμηλή και Μέση Τάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των χρεώσεων προμήθειας ανά μεγαβατώρα που εφαρμοζόταν για τον ίδιο Πελάτη την 1.5.2021. Το όριο του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στον πρώτο λογαριασμό που αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και καταλαμβάνει το σύνολο της περιόδου κατανάλωσης που ο λογαριασμός αυτός αφορά. Το όριο εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη τυχόν εξ άλλης αιτίας ακυρότητας της αναπροσαρμογής ή με άλλο τρόπο αύξησης της χρέωσης προμήθειας.
2. Στις χρεώσεις προμήθειας που εφαρμόζονταν την 1.5.2021 περιλαμβάνονται, για το σκοπό της παρούσας διάταξης, κάθε είδους εκπτώσεις που εφαρμοζόταν την ανωτέρω ημερομηνία δυνάμει της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συναφθεί. Στις χρεώσεις προμήθειας που επιβάλλουν οι προμηθευτές και στις οποίες επιβάλλεται η κατά τα ανωτέρω διατίμηση, περιλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως ρήτρες αναπροσαρμογής, τέλη σύνδεσης της χρέωσης προμήθειας με την τιμή χρέωσης στον Προμηθευτή της παραγόμενης και πωλούμενης από αυτόν ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει διαφορετικό Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με αυτόν που είχε την 1.5.2021, το ανωτέρω όριο εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την Χρέωση Προμήθειας που είχε συμφωνηθεί κατά την σύναψη της σύμβασης προμήθειας με τον νέο Προμηθευτή.
4. Απαγορεύεται η αποστολή από τον Προμηθευτή και η εκτέλεση από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ) εντολής αποκοπής/απενεργοποίησης λόγω μη καταβολής λογαριασμού που περιέχει χρεώσεις προμήθειας κατά παράβαση της παρούσας διάταξης.
5. Για όλα τα χρέη που έχουν σωρευθεί στους καταναλωτές από 1.5.2021 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι Προμηθευτές παρέχουν υποχρεωτικά στους Καταναλωτές δικαίωμα διακανονισμού σε 240 μηνιαίες δόσεις ή λιγότερες εφόσον ο Καταναλωτής το επιλέξει.
6. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρο τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 144 παρ. 2 ν. 4001/2011.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προσδιορίζεται η διαδικασία και το ποσοστό επιδότησης των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τυχόν πωλήσεις κάτω του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Κατά τον προσδιορισμό της επιδότησης του κόστους λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ωφέλεια του Προμηθευτή υπό την ιδιότητά του ως Παραγωγού Συμμετέχοντος στο ΕΧΕ. Το ποσοστό της επιδότησης του κόστους θα προσδιοριστεί με τρόπο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε την Τροπολογία εδώ.