Χαρά Κεφαλίδου: Προβλήματα ολοκλήρωσης υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης &  Επενδύσεων,  κ. Α. Γεωργιάδη, Αρ. Πρωτ.4785/18-04-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τους βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης &  Επενδύσεων,  κ. Α. Γεωργιάδη, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τους τελευταίους μήνες για μια σειρά επιχειρήσεων, κυρίως του χονδρεμπορίου, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που έχουν αναλάβει με το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ., εξαιτίας της νέας οικονομικής κρίσης, συνέπεια των δύο ετών της πανδημίας, της εκθετικής πορείας του πληθωρισμού και άλλων αστάθμητων γεγονότων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης &  Επενδύσεων,  κ. Α. Γεωργιάδη

 Θέμα: «Προβλήματα ολοκλήρωσης υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου»

 Σοβαρά ζητήματα δημιουργούνται κατά τους τελευταίους μήνες για μια σειρά επιχειρήσεων κυρίως του χονδρεμπορίου, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που έχουν αναλάβει με το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ., εξαιτίας της νέας οικονομικής κρίσης, συνέπεια των δύο ετών της πανδημίας, της εκθετικής πορείας του πληθωρισμού και άλλων αστάθμητων γεγονότων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες των ίδιων των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, αλλά  και των συλλογικών εκπροσωπήσεών τους, όπως π.χ. το Εμπορικό Επιμελητήριο του Πειραιά, η αδυναμία ολοκλήρωσης των υφιστάμενων συμβάσεων που έχουν αναλάβει έναντι του Δημοσίου, οφείλεται κυρίως στις τεράστιες αυξήσεις που παρατηρούνται τον τελευταίο περίπου χρόνο στις τιμές των προϊόντων.

Επιπλέον, κατά το τελευταίο δίμηνο και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναπόφευκτα, επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη δυσχερή κατάσταση, αφού πλέον των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας και στις τιμές των προϊόντων / πρώτων υλών, παρατηρείται πολλές φορές και έλλειψη διαφόρων υλικών για την εκτέλεση των συμβάσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων των εν λόγω  αναδόχων να υπάγονται πλέον σχεδόν σε «καθεστώς ανωτέρας βίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αφού κατά την περίοδο που οι κατά περίπτωση οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν, υποβλήθηκαν και υπογράφηκαν, ήταν σχεδόν αδύνατον να προβλεφθούν από τους υπόχρεους οι επακόλουθες δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, σε σχέση με την εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων, οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες και οι συλλογικές τους εκπροσωπήσεις ζητούν:

α) να θεωρηθεί πως η τρέχουσα οικονομική κρίση συνιστά γεγονός εντασσόμενο στην έννοια της «ανωτέρας βίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2, παρ. 2, περ. γ’, υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011, όπου αναφέρεται πως «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του […], εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής».

Ή β) να θεσπιστεί τρόπος αναπροσαρμογής των οικονομικών δεδομένων των συμβάσεων λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρ. 388 του Αστικού Κώδικα, κατ’ αντιστοιχία της υφιστάμενης δυνατότητας αναθεώρησης τιμών στην εκτέλεση των δημοσίων έργων.

 Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι οι κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και των πάσης φύσης υλικών καθιστούν άκρως προβληματική, την συνέχιση των υφιστάμενων συμβάσεων ως έχουν, μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αφού ευθέως τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας των τελευταίων και μάλιστα χωρίς να φέρουν οι ίδιες την ευθύνη.

 Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

 Είναι ενήμερος για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, σε σχέση με την ολοκλήρωση των δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ χονδρεμπορικών κυρίως επιχειρήσεων και Δημοσίου, εξαιτίας του πληθωρισμού και του πολέμου στην Ουκρανία;

  1. Προτίθεται να υιοθετήσει τις προτάσεις των ενδιαφερομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα αναδιαμόρφωσης των τιμών, βάσει των τιμολογίων αγοράς, και του πλαφόν κέρδους με βάση τις τιμές του Σεπτεμβρίου του 2021;
  2. Θα μεριμνήσει για την προτεραιότητα εξόφλησης τιμολογίων των ήδη παραδοθέντων εμπορευμάτων από πλευράς των επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους σε αυτήν την ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική συγκυρία;
  3. Θα δοθεί η επιλογή στις υπόχρεες επιχειρήσεις να απεμπλακούν από τις υφιστάμενες Συμβάσεις με το Δημόσιο και τους φορείς του, χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα, αν αποδείξουν πως οι συνθήκες στις οποίες καλούνται να ολοκληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις υπάγονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας;

 Οι ερωτώντες βουλευτές

 Απόστολος Πάνας

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

 Χαρά Κεφαλίδου

 Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης