Χαρά Κεφαλίδου: Δυσβάσταχτο το κόστος των μακροχρόνιων όσο και των ετησίως ανανεούμενων ασφαλίσεων υγείας
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αρ. Πρωτ. 3982/16-03-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: Δυσβάσταχτο το κόστος των μακροχρόνιων όσο και των ετησίως ανανεούμενων ασφαλίσεων υγείας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

 Θέμα: «Δυσβάσταχτο το κόστος των μακροχρόνιων όσο και των ετησίως ανανεούμενων ασφαλίσεων υγείας»

 Αρκετές φορές συμβαίνει, οι ασφαλιστικές εταιρίες να κάνουν χρήση καταχρηστικών και παράνομων όρων για να επιβάλλουν απαράδεκτα υψηλές αυξήσεις στα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων υγείας. Αποφάσεις της Δικαιοσύνης ωστόσο επί αγωγών των καταναλωτών ακυρώνουν, συνήθως, τους όρους αυτούς και υποχρεώνουν  τις  ασφαλιστικές εταιρείες  να ακολουθούν δείκτες  της Στατιστικής Αρχής και αντικειμενικά κριτήρια, επαναφέροντας τα ασφάλιστρα σε λογικά επίπεδα. Η  Γενική Γραμματέα Καταναλωτή, με αφετηρία τη περίοδο της Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έχει πολλές φορές  επιβάλλει πρόστιμα για παρανομίες στις αυξήσεις στις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων. Όλες δε οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων επιβεβαιώνουν την παρανομία των όρων και δικαιώνουν την επιβολή προστίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, και όπως είναι γνωστό, η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών  ανέθεσε στον ΙΟΒΕ να συντάξει ένα δικό της  Δείκτη Υπηρεσιών Υγείας. Ο ΙΟΒΕ όμως επεξεργάστηκε έναν Εθνικό Δείκτη Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούσαν να επιβάλλουν την περίοδο 2012-2019 αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας, ακόμη και πάνω από 10%.  Σε μία περίοδο, δηλαδή, που οι δείκτες του πληθωρισμού αλλά και οι επί μέρους δείκτες των υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας της Στατιστικής Αρχής βρίσκονται σε  σχεδόν μηδενικά ή χαμηλά επίπεδα, οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να επιβάλλουν ακόμη και διψήφιες σε ποσοστά αυξήσεις ασφαλίστρων.

Ωστόσο, ο δείκτης του ΙΟΒΕ επικρίνεται για την αμφιλεγόμενη μεθοδολογική του προσέγγιση και τον περιορισμό των δεδομένων του. Θεωρείται δε αποσπασματικός και εσφαλμένος ως Δείκτης Υπηρεσιών Υγείας, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα των ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων, στα οποία οι εταιρείες κατευθύνουν τα τελευταία δέκα έτη τους ασφαλισμένους. Το αποτέλεσμα είναι να πλήττει τους ασφαλισμένους των μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (περί τους 700.000 ασφαλισμένους), για τις οποίες ισχύουν κανόνες διαφάνειας, ενώ αδιαφορεί για τους ασφαλισμένους των ετησίως ανανεούμενων καλύψεων, για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι κανόνες διαφάνειας.

Σε μία πρωτόγνωρη, όσο και θεσμικά παράδοξη ενέργεια ο Υπουργός Ανάπτυξης θεσμοποίησε με το ΠΔ 13/2022 (ΦΕΚ Α’ 30) τον παραπάνω δείκτη. Αυτό συνέβη μάλιστα, αφού προηγουμένως, ο ίδιος Υπουργός πρόβλεψε με το  άρθρο 268 ν. 4738/2020 τη δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιριών, να επεμβαίνουν στις υφιστάμενες συμβάσεις, ώστε να εντάξουν σε αυτές τον παραπάνω δείκτη. Πρόκειται ωστόσο για μια διάταξη, για την οποία η  Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής γνωμοδότησε ότι επιδιώκει, κατά τρόπο ασύμβατο με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, την ανατροπή υφιστάμενων συμβάσεων.

Δεδομένου ότι ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης  εξουδετέρωσε όλη την προστασία που απολάμβαναν από το νόμο οι ασφαλισμένοι.

Δεδομένου ότι αυτό συνέβη μέσα σε μία συγκυρία που οι  καταναλωτές δέχονται αλλεπάλληλα πλήγματα ακρίβειας.

Δεδομένου ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρίες να επιβάλουν ανεξέλεγκτες αυξήσεις με βάση τον ιδιωτικό τους δείκτη.

Δεδομένου ότι αν ο δείκτης του ΙΟΒΕ προέβλεπε αυξήσεις 10% όταν ο πληθωρισμός ήταν μηδενικός, ο καθένας αντιλαμβάνεται τι πλέον μπορεί να ακολουθήσει.

Δεδομένου ότι οι εξοντωτικές αυξήσεις, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση,  στα συμβόλαια υγείας έχουν πολιτικό ονοματεπώνυμο και αυτό δεν είναι άλλο από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Ερωτάται ο Υπουργός Ανάπτυξης:

  1. Ποιες απαιτήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας θα μπορούσε να εκπληρώνει ένας δείκτης που συνέταξε ένας ιδιωτικός φορέας, ο ΙΟΒΕ, κατ’ ανάθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών;
  2. Γιατί δεν ανέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε μία αμερόληπτη, αντικειμενική και επιστημονικά καταρτισμένη δημόσια αρχή, όπως την Στατιστική Αρχή, τη διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου δείκτη, αφού υπήρχε τέτοια ανάγκη;
  3. Ποιος επιστημονικός ή δημόσιος διάλογος προηγήθηκε πριν ο Υπουργός Ανάπτυξης σπεύσει να υιοθετήσει τον παραπάνω Δείκτη του ΙΟΒΕ, ώστε να ελεγχθεί η επιστημονική ορθότητα, εγκυρότητα και καταλληλότητά του;
  4. Συνάδει με τις αρχές ενός κράτους Δικαίου, ένας ιδιωτικός φορέας να ασκεί δημόσια λειτουργία, προσδιορίζοντας ο ίδιος τις υπέρογκες αυξήσεις που θα υφίστανται οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να διατηρήσουν τα συμβόλαιά τους;
  5. Αντιλαμβάνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, ιδίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα αναγκαστούν, εξαιτίας των αυξήσεων αυτών, και μάλιστα στην ηλικία που κατ’ εξοχήν απέβλεπαν να την έχουν, την ασφαλιστική τους κάλυψη που επί δεκαετίες πληρώνουν;
  6. Αντιλαμβάνεται ό Υπουργός Ανάπτυξης ότι, καταργώντας του κανόνες διαφάνειας για τους ασφαλισμένους σε μακροχρόνιες καλύψεις υγείας, τους οδηγεί  στις ετησίως ανανεούμενες ασφαλιστικές συμβάσεις, στις οποίες οι εταιρίες μπορούν να αυθαιρετούν και να μεταβάλλουν μονομερώς κατά την ανανέωση τους όρους  τόσο ως προς το ασφάλιστρο όσο και ως προς την έκταση των παροχών;
  7. Προτίθεται ο Υπουργός Ανάπτυξης να λάβει μέτρα ώστε να αποκατασταθούν στοιχειώδεις κανόνες ισοτιμίας και διαφάνειας τόσο στις μακροχρόνιες όσο και στις ετησίως ανανεούμενες ασφαλίσεις υγείας;         

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Απόστολος Πάνας

Ευαγγελία Λιακούλη

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων εδώ και το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εδώ.