Χαρά Κεφαλίδου: 414 αδιόριστοι επιτυχόντες Ειρηνοδίκες έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κ. Τσιάρα, Αρ. Πρωτ. 4347/01-04-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθηνών και Υπεύθυνη Τομέα Δικαιοσύνης του Κινήματος Αλλαγής, προς τον  Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τους 414 αδιόριστους επιτυχόντες Ειρηνοδίκες του 2016, οι οποίοι αν και συμπεριλήφθηκαν στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανέμεναν βάσιμα τον διορισμό τους, έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού περιμένουν και δικαιούνται να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα
ΘΕΜΑ: «414 αδιόριστοι επιτυχόντες Ειρηνοδίκες έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού»

Κ. Υπουργέ,

Το 2016 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως με 961 επιτυχόντες, οι οποίοι και συμπεριλήφθηκαν στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ’ 81/09.02.2016). Εξ αυτών, έξι χρόνια αργότερα, έχουν διοριστεί μόλις οι 485 με τους υπόλοιπους να αναμένουν της σειρά τους, καθώς όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, ο διορισμός των επιτυχόντων ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα και ισχύει μέχρι να απορροφηθούν όλοι οι ειρηνοδίκες. Λόγω των εκροών – διορισμών 62 επιτυχόντων προς άλλες θέσεις εργασίας (Εθνική Σχολή Δικαστών, συμβολαιογράφοι, Δημόσιο) υπολείπονται προς διορισμό 414 επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Και ενώ λοιπόν οι υπολειπόμενοι 414 επιτυχόντες του διαγωνισμού ανέμεναν βάσιμα τον διορισμό τους κατά τη σειρά κατάταξης τους, η κυβέρνηση προκήρυξε νέο ετήσιο διαγωνισμό για μόλις δέκα έτερους ειρηνοδίκες.

Διαχρονικά, οι προσλήψεις των ειρηνοδικών ήταν εντελώς ανεξάρτητες και αποσυνδεδεμένες από την Εθνική Σχολή Δικαστών, που γίνονταν μέσω διαγωνισμού (γραπτές και προφορικές εξετάσεις) ύστερα από σχετική προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης και οι θέσεις καλύπτονταν από τον εκάστοτε πίνακα των επιτυχόντων κατά τη σειρά αναγραφής τους και μέχρι εξαντλήσεως τους.
Η ίδια διαδικασία αυτή ακολουθείτο μάλιστα σταθερά από το 1967 και εφεξής, ήτοι για πάνω από πενήντα συναπτά έτη (άρθρο 5 Ν. 195/1967, άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 785/1978, άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 1478/1984, άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 1487/1984, άρθρο 4 παρ. 12 Ν. 1649/1986, παράτασή του από 22-09-1997 διαγωνισμού Ειρηνοδικών ο οποίος ίσχυσε έως το 2008 οπότε και εξαντλήθηκε, καθώς και η παράταση του πίνακα του προηγούμενου διεξαχθέντος διαγωνισμού (ΦΕΚ 1046/Γ/2-12-2011), ο οποίος παρατάθηκε δύο φορές μέχρι να εξαντληθεί στις 22-7-2014 (ΦΕΚ 946/Γ/22-7-2014) με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του συνόλου των επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού).

Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. τον Ιούνιο του 2020 ίδρυσε Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών, διακόπτοντας βιαίως την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας διορισμών, χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση της. Φέτος μάλιστα προκήρυξε ετήσιο εισαγωγικό διαγωνισμό για 10 θέσεις αφήνοντας στον αέρα τους 414 επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού (Δ’ τάξης) που πέτυχαν σε ιδιαίτερα απαιτητικές και επίπονες εξετάσεις και βάσιμα ανέμεναν τον διορισμό τους κατά τα έως τώρα προβλεπόμενα. Εν τοις πράγμασιν ο τελευταίος πίνακας επιτυχόντων βαίνει προς σιωπηρή κατάργηση, με την τελευταία παράταση για την απορρόφηση των επιτυχόντων αυτών του διαγωνισμού να έχει οριστεί στις 16-9-2022. Πολύ σύντομα οι 414 αδιόριστοι ως σήμερα επιτυχόντες κινδυνεύουν να βρεθούν διά παντός εκτός Ειρηνοδικείων και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών στερούνται δια παντός το δικαίωμα συμμετοχής τους σε νέες εξετάσεις διαγωνισμού λόγω παρέλευσης του σχετικού ορίου ηλικίας των 40 ετών.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

1. Εφόσον κρίνετε ότι πρέπει να αλλάξει το υπάρχον σύστημα πρόσληψης Ειρηνοδικών, με ποια κριτήρια καταργείται ξαφνικά η προϋπάρχουσα διαδικασία όταν εκατοντάδες επιτυχόντες περιμένουν και δικαιούνται να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις ;
2. Τι σκοπεύετε να κάνετε με τους 414 αδιόριστους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης όπως τούτοι έχουν συμπεριληφθεί στο υπ’ αριθμόν ΦΕΚ τ. Γ΄ 81/09.02.2016, όταν μάλιστα τα πρόσωπα αυτά ανέμεναν τον διορισμό τους κατά τα ρητά προβλεπόμενα και την πάγια τακτική, δεν συμμετείχαν σε άλλο διαγωνισμό και πολλοί δε εξ αυτών μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας οπότε και πλέον καθίσταται αδύνατη η νεότερη συμμετοχή τους σε άλλους διαγωνισμούς ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου
Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης εδώ.