Χαρά Κεφαλίδου: Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 4368/04-04-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τον Απόστολο Πάνα, Βουλευτή Χαλκιδικής και Υπεύθυνο Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την άδικη διάκριση μεταξύ των αποφοίτων/πτυχιούχων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ έως το 2018 και των αποφοίτων από το 2019 και μετά,  καθώς στους δεύτερους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και η πρόσβαση στα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή κατάρτιση και το περιεχόμενο των σπουδών τους δεν διέφερε με εκείνα των αποφοίτων προηγούμενων ετών. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ»

Οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), έχουν καταθέσει από τον Ιούλιο του 2019 δύο αιτήσεις σχετικά με την τροποποίηση του Ν. 4559/2018 (παρ.10 του αρ.6), που αναφέρει ότι οι «Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, καθώς και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας ως εξής: α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τα δύο Τμήματα, ύστερα από δήλωση προτίμησης και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. (Ο νόμος τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 80 ΝΟΜΟΣ 4589/2019 με ισχύ την 29/1/2019).».

Όπως οριζόταν μέχρι εκείνο το σημείο, οι φοιτητές των τμημάτων αυτών, μετά το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους, είχαν τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών κατευθύνσεων, επιλογή η οποία οδηγούσε στην παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ., που το 2019 χωρίστηκε σε Τμήμα Φιλοσοφίας και Τμήμα Ψυχολογίας και όσοι φοιτούσαν ήδη κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2018 στο Φ.Π.Ψ., μπορούσαν να ενταχθούν στο αντίστοιχο με την κατεύθυνση επιλογής τους Τμήμα, ενώ οι εισαχθέντες κατά το έτος 2018-2019 μπορούσαν να δηλώσουν εξ αρχής την προτίμησή τους. Απόρροια της νομοθετικής αυτής ρύθμισης αποτελεί το γεγονός ότι οι παραπάνω εισαχθέντες/φοιτούντες αποκτούν πλέον το δικαίωμα, παράλληλα με το πτυχίο ειδικότητας, να λαμβάνουν και την Άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Συνεπώς, η τροποποίηση αυτή προβαίνει σε μια αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των αποφοίτων του Φ.Π.Ψ. έως το 2018 και των αποφοίτων από το 2019 και μετά, καθώς στους δεύτερους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και η πρόσβαση στα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή κατάρτιση και το περιεχόμενο των σπουδών τους δεν διέφερε με εκείνα των αποφοίτων προηγούμενων ετών.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διάκρισης αυτής είναι αυτό που αφορά στους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Όσοι εισήχθησαν στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. το 2014 και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2018, έμειναν εκτός τροποποίησης. Αντιθέτως, εκείνοι που εισήχθησαν μεν το 2014, αλλά ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2019 ή και αργότερα, εντάχθηκαν στο Τμήμα Ψυχολογίας και με την αποφοίτησή τους είχαν το δικαίωμα να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Παρά την αναγνώριση του προβλήματος, μέχρι σήμερα το Υπουργείο Παιδείας κωφεύει και δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια επίλυσης του προβλήματος, που δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκτυπο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ., με κατεύθυνση την Ψυχολογία, έχουν καταθέσει αιτήσεις τόσο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και στα αντίστοιχα Τμήματα Φ.Π.Ψ., ζητώντας επίλυση του προβλήματος και άρση της αδικίας εις βάρος τους.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τους αποφοίτους του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ ισότιμα, συμμορφούμενη και με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για πρόσβαση στη γνώση και στα επαγγελματικά δικαιώματα, επειδή διαθέτουν τις ίδιες ειδικότερες γνώσεις πάνω στον τομέα της Ψυχολογίας, για να δοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα να φοιτήσουν στο νεοσύστατο Τμήμα Ψυχολογίας;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αρθεί η άδικη αντιμετώπισή τους και να δοθεί η δυνατότητα και οι απόφοιτοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ., με κατεύθυνση την Ψυχολογία, να συμπληρώσουν μέσω της φοίτησης τις γνώσεις και τις διδακτικές μονάδες που απαιτούνται, ώστε να αποκτήσουν το πτυχίο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι συνάδελφοί τους;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.