Χαρά Κεφαλίδου: Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 4117/22-03-2022

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την αδικία σε βάρος των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, των οποίων το πτυχίο δεν έχει ενταχθεί σε κλάδο ΠΕ με αποτέλεσμα να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης»

Ο κλάδος της Επιστήμης των Υλικών είναι νέος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος όμως τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως. Βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων. Είναι ένας σύγχρονος διεπιστημονικός κλάδος, που συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών, σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.
Με ενέργειες των δύο Τμημάτων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και των Πρυτανικών Αρχών των Πανεπιστημίων, οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 45 (ΦΕΚ 58/Α΄/08.04.2009) ως: «Εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών».
Επειδή όμως οι απόφοιτοι, παρά τις πάνω από δεκαετία προσπάθειές τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κλάδο ΠΕ του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και αυτό έχει ως συνέπεια να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης στερούνται και τη δυνατότητα να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επειδή στην τελευταία αίτηση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναγνώρισε για πρώτη φορά δικαίωμα διδασκαλίας μαθημάτων Τεχνολογίας Υλικών στα ΕΠΑΛ, σε Α’ ανάθεση τον Σεπτέμβριο 2019 και εκκρεμεί στο Υπουργείο η αίτηση ένταξης στον κλάδο ειδικοτήτων ΠΕ4 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 370) και η δημιουργία νέου ειδικότερου κλάδου (προέκτασης) στον κλάδο ΠΕ04 (π.χ. ΠΕ04.06).

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Προτίθεστε να προβείτε, επί τέλους, σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες για να αρθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για να ενταχθεί το πτυχίο τους σε κλάδο ΠΕ και να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα και πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας;
2. Είναι στις προθέσεις σας να εναρμονίσετε τη νομοθεσία της χώρας μας με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, ώστε να ενισχυθεί ο επιστημονικός τομέας της Επιστήμης των Υλικών, που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της εθνικής μας οικονομίας;
3. Πώς είναι δυνατόν να σταματήσει to brain drain, όταν κωλυσιεργείτε στην σχετική αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων πανεπιστημίων της χώρας και οδηγείτε στην συνέχιση της φυγής των εξειδικευμένων, σε περιζήτητα αντικείμενα, νέων επιστημόνων μας στο εξωτερικό;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου