Χαρά Κεφαλίδου: Χορήγηση των Εισηγήσεων του ΙΕΠ για εκπαιδευτικά προγράμματα της Προγεννητικής Αγωγής και της Ελληνικής Αγωγής.
Κατάθεση ΑΚΕ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 135/18-02-2022

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την οποία ζητά την προσκόμιση των εισηγήσεων του ΙΕΠ, βάσει των οποίων έγινε η επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Προγεννητικής Αγωγής και του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ελληνική Αγωγή», για χρήση στα δημόσια σχολεία της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ΑΚΕ:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς : Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Χορήγηση των Εισηγήσεων του ΙΕΠ για εκπαιδευτικά προγράμματα της Προγεννητικής Αγωγής και της Ελληνικής Αγωγής.

Κυρία Υπουργέ,

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησής μου στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή, σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης από το ΥΠΑΙΘ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτάθηκαν από το ΙΕΠ για την εκπαίδευση των παιδιών, ζήτησα από την αρμόδια Υφυπουργό να μας καταθέσετε τις εισηγήσεις αλλά και την τεκμηρίωση που ήρθαν από τις υπηρεσίες του ΙΕΠ προς το διοικητικό συμβούλιο, γιατί θεωρώ ότι και εμείς αλλά και οι πολίτες πρέπει να ξέρουμε τι πήγε λάθος, τι πρέπει να διορθωθεί, ποιος έχει τελικά την ευθύνη, ποιος οφείλει να λογοδοτήσει για την κυκλοφορία στα σχολεία μας τέτοιου τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επειδή στη συνέχεια, η αρμόδια Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι: «Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα και την εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του ΙΕΠ, τις εγκρίνουν τυπικά, γιατί το περιεχόμενο και η ουσία έχει εξεταστεί ήδη από τον ΙΕΠ και εκδίδουν σχετική απόφαση»,

Αιτούμαι την προσκόμιση των εισηγήσεων του ΙΕΠ, βάσει των οποίων έγινε η επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Προγεννητικής Αγωγής και του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ελληνική Αγωγή», για χρήση στα δημόσια σχολεία της χώρας.

Η αιτούσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου