Χαρά Κεφαλίδου: Προβλήματα και αστοχίες στη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών
Κατάθεση Ερώτησης-ΑΚΕ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 3358/134/18-02-2022

Ερώτηση και ΑΚΕ κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας τα προβλήματα και τις αστοχίες,  που επέφερε στους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, η αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας από τα Λατινικά . Η Βουλευτής ερωτά σε ποιες ενέργειες θα προβεί το ΙΕΠ προκειμένου η διδασκαλία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και στις προσδοκίες των μαθητών και ζητά την προσκόμιση των εισηγήσεων του ΙΕΠ βάσει των οποίων έγινε η αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας με τα Λατινικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης-ΑΚΕ:

Προς : Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Προβλήματα και αστοχίες στη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών

Κυρία Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια οι αστοχίες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκτούν και το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για τη φοίτησή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Κοινωνιολογίας εξαντλήθηκε στην απομνημόνευση δεκάδων σελίδων, που ακύρωσαν στην πράξη τις επιδιώξεις για την επαφή τους με την σύγχρονη κοινωνική σκέψη.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στη Βουλή, η αρμόδια Υφυπουργός Παιδείας απαντώντας σε σχετική Ερώτηση ανέφερε ότι: «Το ΙΕΠ, που είναι ο επιστημονικός βραχίονας του Υπουργείου, εισηγήθηκε το ’20 τα νέα ωρολόγια προγράμματα βάσει της πράξης 28 στις 5-6-20 του Δ.Σ. Έτσι, τα ισχύοντα πλέον ωρολόγια προγράμματα του γενικού λυκείου επανακαθορίστηκαν με τον ν.4692/20 και εξειδικεύτηκαν με τη σχετική υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από την προκάτοχό μου, κ. Σοφία Ζαχαράκη, δημοσιεύτηκε στις 15-6-20 στο ΦΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4692 οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και Λατινικά. … Στη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση η ηγεσία του ΥΠΕΘ οδηγήθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν μία σειρά από παιδαγωγικούς λόγους, όπως το ΙΕΠ υπέδειξε. Υπάρχουν πολλοί ουσιαστικοί λόγοι που κλίνουν υπέρ αυτής της απόφασης και δεν άπτονται αποκλειστικά της χρησιμότητας του επιλεγέντος μαθήματος σε σχολές, αλλά συνδέονται με τη γενικότερη ανάγκη για αναβάθμιση των κλασικών γραμμάτων».

Η αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας από τα Λατινικά συνοδεύτηκε από σοβαρές αστοχίες ως προς τον όγκο και το περιεχόμενο της ύλης. Η κυριότερη από αυτές είναι η εισαγωγή σχολικού βιβλίου, που υποχρεώνει τους μαθητές να αποστηθίσουν δεκάδες σελίδες με πληροφορίες που δεν προάγουν την κριτική σκέψη των μαθητών.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

1.Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το ΙΕΠ, ώστε η διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και στις προσδοκίες των μαθητών;
2.Αιτούμαι την προσκόμιση των εισηγήσεων του ΙΕΠ βάσει των οποίων έγινε η αντικατάσταση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από το μάθημα των Λατινικών.
Η ερωτώσα και αιτούσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου