Χαρά Κεφαλίδου: Ενημέρωση για τις Πρωτοβουλίες και τις Δράσεις του Υπ.Παιδείας για το Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ.3343/18.2.2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με μια πιο πράσινη και ψηφιακή ΕΕ, χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας»

Το 2022 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, που σκοπεύει να αναδείξει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και πιο ψηφιακού. Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ίδια τη νεολαία, αποσκοπεί στο να τιμήσει και να στηρίξει τη νέα γενιά, που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της, ενδυναμώνοντάς την περαιτέρω και ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη της στο μέλλον, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση προσφέρουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες.

Να ενθαρρύνει το σύνολο της νεολαίας, και ιδίως τα άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να δραστηριοποιηθούν στα κοινά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής.

Να προωθήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ενωσιακές πολιτικές στους νέους και τις νέες, προκειμένου να στηρίξουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συμβαδίζει με την επιτυχή υλοποίηση του NextGenerationEU όσον αφορά στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Να αντλήσει έμπνευση από τις δράσεις, τα οράματα και τις γνώσεις των νέων για την περαιτέρω ενίσχυση και τόνωση του κοινού εγχειρήματος που συνιστά η ΕΕ, με βάση τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των νέων σε κομβικές διαδικασίες διαβούλευσης (όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης) και σε άλλες δημόσιες πολιτικές σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Χάρη στις πιέσεις που άσκησαν οι ευρωβουλευτές, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα περιλαμβάνει συνέδρια, πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με μια πιο πράσινη και ψηφιακή ΕΕ, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς μελέτες και έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Ποιες πρωτοβουλίες έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Παιδείας και ποιες δράσεις, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πραγμάτωσής τους;
2. Έχετε προχωρήσει στη δημιουργία ενός πανελλαδικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο να στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, την πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες, όπως την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την τροφή και την στέγαση;
3. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε και τα φλέγοντα ζητήματα της πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.