Χαρά Κεφαλίδου: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αρ. Πρωτ. 3223/14-02-2022

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως,  με θέμα : “Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού”.  Η Βουλευτής, μεταξύ άλλων, ερωτά πώς το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να επιλύσει το πρόβλημα και να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εξαιτίας της πρωτοφανούς αργοπορίας του Υπουργείου στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και εάν θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις αποσπάσεων που έχουν εδώ και μήνες υπογραφεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού κάλεσε, με την με αρ. πρωτ. 129365/Η2/12-10-2021 Προκήρυξη, τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν για τα έτη 2021-2024, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στη συνέχεια, με την με αρ. πρωτ. 148191/Η2/18-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΖΙ46ΜΤΛΗ-ΧΔΟ) Απόφαση, κυρώθηκαν από την Υπουργό οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Κατόπιν, δημοσιεύτηκε και η απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης κ. Παναγιώτη Πασσά με αριθ. πρωτ.: 162427/Β5/13-12-2021 για την «πληρωμή των Εξόδων μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε υπηρεσίες εξωτερικού» μεταξύ των οποίων και τα έξοδα μετακίνησης 8 τέκνων και 5 συζύγων. Από την κύρωση όμως των πινάκων και την απόφαση κάλυψης των εξόδων μετακίνησής τους μέχρι και σήμερα, οι Εκπαιδευτικοί αναμένουν την υπογραφή της Απόφασης απόσπασής τους, η οποία βρίσκεται στο γραφείο της Υπουργού εδώ και εβδομάδες.

Ακόμα χειρότερα, στην περίπτωση των αποσπάσεων 13 μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Αγγλίας, όπου, σύμφωνα με τις αποφάσεις με αρ. πρωτ.: 86494/Η2/ΑΔΑΨΓΩ746ΜΤΛΗ-ΒΩΒ/16-07-2021 και 98942/Η2/1008.2021/ΑΔΑΨΗΤΕ46ΜΤΛΗ-ΣΡ9/12-08-2021, οι εκπαιδευτικοί έλαβαν μεν στις 16-08-2021 επείγον μήνυμα από το ΔΙΠΟΔΕ για άμεση έκδοση υπηρεσιακού διαβατηρίου και προχώρησαν στην έκδοσή του, αλλά στις 15-09-2021 τους ενημέρωσε ο γενικός Δ/ντής ΔΙΠΟΔΕ ότι πρέπει να παραμείνουν στην οργανική τους θέση μέχρι να εκδοθεί βίζα που απαιτείται για εργασία στην Αγγλία, διότι το υπηρεσιακό διαβατήριο δεν γίνεται δεκτό από την αγγλική κυβέρνηση. Κάποιοι εκπαιδευτικοί, με παρότρυνση της συντονίστριας του Λονδίνου, ανέλαβαν υπηρεσία στην Αγγλία. Στη συνέχεια όσοι από αυτούς εργάζονταν σε αμιγή ελληνικά σχολεία κρίθηκε μη νόμιμη η εργασία τους σε αυτά από την αγγλική κυβέρνηση, στα τέλη Ιανουαρίου και ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να αποχωρήσουν και να εκδοθεί βίζα. Επειδή τα σχολεία υπολειτουργούσαν, λόγω της έλλειψης των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους. Μέχρι σήμερα οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν αν θα αναχωρήσουν ή αν θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι στις 10-03-2021 η Υπουργός Παιδείας δήλωνε και επαίρετο ότι: «Νωρίτερα από όλα τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών μας για τα σχολεία του εξωτερικού και μεριμνούμε για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων μας, ώστε αφ’ ενός οι εκπαιδευτικοί μας να προγραμματίσουν την οικογενειακή τους ζωή και τις υποχρεώσεις τους, αφ’ ετέρου να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων των ελληνόγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού και ότι στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους και στηρίζουμε το σχολείο στην πράξη».

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
1.Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε οι εκπαιδευτικοί των Τελικών Αξιολογικών Πινάκων της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης να αποσπαστούν τελικά στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού; Και επίσης, πώς θα επιλύσετε το θέμα της έκδοσης βίζας για τους 13 εκπαιδευτικούς, ώστε να αποσπαστούν άμεσα στα σχολεία της Αγγλίας;
2.Θα εφαρμόσετε τις αποφάσεις αποσπάσεων που έχετε εδώ και μήνες υπογράψει ή προτίθεστε να προβείτε σε ανάκληση των αποσπάσεων και να προβλέψετε να ισχύσουν αυτές από την επόμενη σχολική χρονιά;
3.Οι ως άνω Εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί για την τριετία 2021-2024, καθώς όμως φτάνουμε στο μέσον του έτους θα αποσπαστούν τελικά για διετία ή θα εφαρμόσετε τις αποφάσεις σας και θα τους δώσετε παράταση ενός ακόμη σχολικού έτους;
4.Γιατί δεν ελήφθη υπόψιν, έγκαιρα από το Υπουργείο, η μετά το Brexit προϋπόθεση έκδοσης βίζας για τη νόμιμη εργασία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μας στα ελληνικά σχολεία της Αγγλίας, με αποτέλεσμα να μένουν σε αβεβαιότητα οι εκπαιδευτικοί και να υπάρχουν από την έναρξη της χρονιάς επί μήνες κενά στα σχολεία στην Αγγλία;
5.Πώς σκοπεύετε να επιλύσετε το ζήτημα και να καλύψετε τα κενά που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού με την πρωτοφανή αργοπορία του Υπουργείου στις αποσπάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών;
6.Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται «έχουν ήδη προγραμματίσει ανάλογα την οικογενειακή ζωή και τις υποχρεώσεις τους», (έχουν ενοικιάσει ή ξενοικιάσει σπίτια, έχουν κανονίσει τα σχολεία των παιδιών τους, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μετάβασή τους στο εξωτερικό). Πώς σκοπεύετε να σταθείτε στο πλευρό των οικογενειών των εκπαιδευτικών και στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν εν όψει της απόσπασής τους και να τους αποζημιώσετε ηθικά και υλικά;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου