Χαρά Κεφαλίδου: Ένταξη σε Ειδική Κατηγορία Εκπαιδευτικών ΑμεΑ, με δικαίωμα άμεσης μετάθεσης, απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης κατά προτεραιότητα
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 3081/09-02-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα : Ένταξη σε Ειδική Κατηγορία Εκπαιδευτικών ΑμεΑ, με δικαίωμα άμεσης μετάθεσης, απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης κατά προτεραιότητα. Είναι παράλογο και άδικο, αρκετοί Εκπαιδευτικοί ΑμεΑ, που δεν ανήκουν στις υφιστάμενες ειδικές κατηγορίες και παρότι έχουν μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, ήτοι 67% μέχρι και 80% και άνω, να μην δικαιούνται μετάθεση κατά προτεραιότητα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής, ούτε καν απόσπαση πριν τη διετία, γεγονός που αποδίδεται  στο πολύ παλαιό, αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο ένταξης στην ειδική κατηγορία Εκπαιδευτικών, το οποίο χρειάζεται άμεσα εξορθολογισμό και επικαιροποίηση, με τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου ώστε να αρθούν οι αδικίες και να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Ένταξη σε Ειδική Κατηγορία Εκπαιδευτικών ΑμεΑ, με δικαίωμα άμεσης μετάθεσης, απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης κατά προτεραιότητα

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021, με αρ. πρωτ. : 149629/Ε2/03-11-2020, καθώς και σύμφωνα με την αντίστοιχη Εγκύκλιο για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας του σχολικού έτους 2021-2022, με αρ. πρωτ.: 144390/Ε2/11-11-2021, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ΄ Ειδικές Κατηγορίες Μετάθεσης: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι Εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), στο άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄), στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄) και στο άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (125Α΄)».

Ήτοι, δικαίωμα υποβολής μετάθεσης, κατά προτεραιότητα, έχουν αποκλειστικά και μόνον κάποιες λίγες ειδικές κατηγορίες Εκπαιδευτικών και μάλιστα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής. Και μάλιστα το δικαίωμα άμεσης απόσπασης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), που δίνεται σε αυτές τις ελάχιστες κατηγορίες εκπαιδευτικών, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής σε ύστερο χρόνο.

Με δεδομένο ότι τα ΚΕΠΑ έχουν ως όριο επίδοσης επιδόματος αναπηρίας το ποσοστό του 67%, που παρέχεται με άκρως αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί ο νομοθέτης, αυθαίρετα ορίζει ως ποσοστό δικαιώματος απόσπασης και μόνο για τους Εκπαιδευτικούς ΑμεΑ ή με σύζυγο ΑμεΑ, το αυξημένο και απαράδεκτο ποσοστό αναπηρίας του 75%, ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στον εκπαιδευτικό με τέκνο με αναπηρία 67% και άνω και την ίδια στιγμή αναγνωρίζει δικαίως, το ίδιο δικαίωμα, αλλά και το δικαίωμα μετάθεσης κατά προτεραιότητα (μετά τη διετή υπηρέτηση) στους Εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις υπάρχουσες ειδικές κατηγορίες, ακόμα και αν έχουν ποσοστό και κάτω του 67%.

Επειδή όλα αυτά τα παράδοξα και αντιφατικά συμβαίνουν την ώρα που σε όλες τις άλλες, πλην αυτές που αφορούν σε διορισμούς Εκπαιδευτικών, προκηρύξεις του δημοσίου προτάσσονται σε κάποιες θέσεις, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Επειδή είναι παράλογο και άδικο, αρκετοί Εκπαιδευτικοί ΑμεΑ, που δεν ανήκουν στις υφιστάμενες ειδικές κατηγορίες και παρότι έχουν μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, ήτοι 67% μέχρι και 80% και άνω, να μην δικαιούνται μετάθεση κατά προτεραιότητα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής, ούτε καν απόσπαση πριν τη διετία (με εξαίρεση γονείς τέκνου ΑμεΑ άνω του 67% και όσους έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό άνω του 75%), και μάλιστα να συνεχίζουν να χρωστούν την διετία στην οργανική τους θέση.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
1.Είναι στις προθέσεις σας, επειδή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ένταξης σε ειδική κατηγορία Εκπαιδευτικών είναι πολύ παλαιό, αναχρονιστικό και χρειάζεται άμεσα εξορθολογισμό και επικαιροποίηση, η θέσπιση νέου πλαισίου ώστε να αρθούν οι αδικίες και να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση και αντικειμενική ένταξή τους στις ως άνω κατηγορίες;
2.Προτίθεστε, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία και στοιχειώδη ενσυναίσθηση, να εντάξετε με ενιαία, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια στις ειδικές κατηγορίες όλους τους Εκπαιδευτικούς με αναπηρία δίνοντάς τους τη δυνατότητα άμεσης μετάθεσης, απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης κατά προτεραιότητα;
3.Είναι στις προθέσεις σας να προβλέψετε με ειδική νομοθετική ρύθμιση οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ με βαριά αναπηρία (π.χ. άνω του 75%) σε περίπτωση απόσπασης και μετάθεσής τους να μην χρωστούν την διετία στην οργανική τους θέση;
Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.