Χαρά Κεφαλίδου: Χρονοδιάγραμμα έκδοσης της νέας προκήρυξης για την κατάρτιση των νέων πινάκων στην Ειδική Αγωγή
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 3075/09-02-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με χρονοδιάγραμμα της έκδοσης νέας προκήρυξης για την κατάρτιση των νέων πινάκων όλων των ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και ειδικότερα ερωτά πότε προβλέπεται να εκδοθεί η νέα προκήρυξη, ώστε να καταρτιστούν έγκαιρα οι νέοι πίνακες Ειδικής Αγωγής και να εκδοθούν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί και εν συνεχεία οι οριστικοί πίνακες προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Χρονοδιάγραμμα έκδοσης της νέας προκήρυξης για την κατάρτιση των νέων πινάκων στην Ειδική Αγωγή

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) με επιστολή του προς την Υπουργό ζητά ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της νέας προκήρυξης για την Ειδική Αγωγή. Επίσης, με επιστολή τους πολλοί εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ, όλων των ειδικοτήτων που αναμένουν το άνοιγμα των πινάκων Ειδικής Αγωγής, ζητούν από το Υπουργείο την άμεση έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Και τούτο διότι, σύμφωνα με την παράγραφο δ’ του άρθρου 64 του N. 4692/2020, καταργήθηκε η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν. 4589/2019 του νόμου Γαβρόγλου, οι πρώτοι πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ ισχύουν ως τη λήξη του 2ου σχολικού έτους που έπεται του σχολικού έτους που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ. Με βάση αυτό, οι πίνακες της Ειδικής Αγωγής, αφού δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020, ισχύουν ως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Το επόμενο σχολικό έτος, 2022-2023, πρέπει να υπάρχουν νέοι πίνακες Ειδικής Αγωγής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουν το τρέχον σχολικό έτος άμεσα και μάλιστα σε χρονικό σημείο που να επιτρέπει στο ΑΣΕΠ να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των νέων πινάκων, έστω και των προσωρινών, ως τον Αύγουστο του 2022, για να είναι έτοιμοι πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γεγονός που αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Επειδή την τελευταία φορά, οι πίνακες Ειδικής Αγωγής των εκπαιδευτικών άνοιξαν το Μάιο του 2019 και και ΕΒΠ τον Ιούνιο του 2019, με αποτέλεσμα οι προσωρινοί πίνακες των εκπαιδευτικών να εκδοθούν το Νοέμβριο του 2019 και του ΕΕΠ και ΕΒΠ τον Ιανουάριο του 2020. Αυτό είχε ως συνέπεια το σχολικό έτος 2019-20 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ να γίνουν από τους παλιούς πίνακες.

Επειδή τα ζητήματα και τα προβλήματα διορισμών εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών θα συνεχίσουν να υπάρχουν και η βασική αιτία είναι ο νόμος Γαβρόγλου, που καταργεί τις εξετάσεις και τον ενιαίο πίνακα – ανά ειδικότητα και συνεχίζει να τον εφαρμόζει η Υπουργός. Επειδή μια οριστική λύση των προβλημάτων θα ήταν να ψηφιστεί νέος νόμος προσλήψεων με την επαναφορά του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και με υπολογισμό προϋπηρεσιών και ειδικών περιπτώσεων. Οι δε αναπληρωτές θα όφειλαν να προσλαμβάνονται από τον πίνακα των επιτυχόντων.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Πότε προβλέπετε να εκδοθεί η νέα προκήρυξη, ώστε να καταρτιστούν έγκαιρα οι νέοι πίνακες Ειδικής Αγωγής και να εκδοθούν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί και εν συνεχεία οι οριστικοί; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης και κατάρτισης των νέων πινάκων;
2. Επειδή στα ζητήματα διορισμών εκπαιδευτικών και αναπληρωτών τα διάφορα προβλήματα οφείλονται στον νόμο Γαβρόγλου, που συνεχίζετε να εφαρμόζετε, εξετάζετε μια συνολική λύση στο θέμα με την ψήφιση νέου νόμου προσλήψεων, με την επαναφορά του διαγωνισμού ΑΣΕΠ;
Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.