Χαρά Κεφαλίδου : “Ευαισθητοποίηση – Καταγγελία – Στήριξη – Συμμετοχή”
Δήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση

Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με την ενθάρρυνση από την πολιτεία μιας δυναμικής διαρκούς ανοιχτής συζήτησης για τον τρόπο προστασίας των παιδιών που καθημερινά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης,

Η ενδυνάμωση και η παρακίνηση των παιδιών να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης,

Η συνεχής παρότρυνση των θυμάτων, των οικογενειών και του κοινωνικού περιβάλλοντός τους να τολμούν να μιλούν και να καταγγέλλουν περιστατικά παιδικής κακοποίησης,

Η σταθερή και σθεναρή θέση του κράτους στην αυστηρή τιμωρία των δραστών και την εξάλειψη του στιγματισμού των θυμάτων,

θα δώσουν το σαφές μήνυμα, χωρίς αστερίσκους, ότι είμαστε αποφασισμένοι να ξεριζώσουμε ένα από τα πιο νοσηρά φαινόμενα που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες.