Χαρά Κεφαλίδου: Συνυπηρέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών συζύγων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Κατάθεση Αναφοράς προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήμματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, και Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, βάσει της σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), με την οποία ζητούν να δίνεται η δυνατότητα της συνυπηρέτησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως
            Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο

Θέμα: Συνυπηρέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών συζύγων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), με επιστολή της, ζητά να δίνεται η δυνατότητα της συνυπηρέτησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να αποφεύγεται η διάσπαση της οικογενειακής συνοχής, που προκαλείται από το αναφαίρετο δικαίωμα διορισμού.

Ζητούν, συγκεκριμένα, την εφαρμογή του ν. 2649/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του ν.4676/2020, ώστε οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων να αποσπώνται, με αίτησή τους, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας του/της συζύγου.

Σας επισυνάπτω την επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) και ζητώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησης του αιτήματός τους.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την επιστολή της  ΕΣΠΕΕΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ.