Χαρά Κεφαλίδου: Μη ένταξη της καταστροφής από παγετό των καλλιεργειών ροδιάς της Δράμας και της Καβάλας με υπαιτιότητα του ΕΛ.Γ.Α.
Κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αρ.Πρωτ. 3996/01.10.2021

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας,  προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό, βάσει σχετικών επιστολών προς τον  ΕΛ.Γ.Α., με την οποία ζητά την άρση της αδικίας του αποκλεισμού, από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις, των καλλιεργειών ροδιάς στη Δράμα και την Καβάλα  που καταστράφηκαν από παγετό. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό

Θέμα: Μη ένταξη της καταστροφής από παγετό των καλλιεργειών ροδιάς της Δράμας και της Καβάλας με υπαιτιότητα του ΕΛ.Γ.Α.

Με μία σειρά επιστολών και αναφορών προς τον ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας, και στις 8-9-2021 προς τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., οι παραγωγοί της Δράμας αναφέρονται στο θέμα των εκτός εποχής παγωνιών σε καλλιέργειες ροδιάς πανελλαδικά -στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου 2021- τονίζοντας το μείζον ηθικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, που προέκυψε από τον αποκλεισμό τους από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις, με ευθύνη του υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας. Και τούτο σε αντίθεση με τους όμορους νομούς Σερρών και Ξάνθης, όπου οι παραγωγοί ροδιάς εντάχθηκαν κανονικά και αποζημιώνονται από τον ΕΛ.Γ.Α..

Επειδή η καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου καλλιεργειών ροδιάς σε Δράμα-Καβάλα ανέρχεται σε ποσοστό 60-90%, με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων για τους παραγωγούς για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Και επειδή στην περιοχή Δράμας-Καβάλας υπάρχει η πλειονότητα των βιολογικών καλλιεργειών ροδιάς στην περιοχή.
Με βάση τα παραπάνω ζητούν από τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. να άρει την αδικία του αδικαιολόγητου αποκλεισμού τους από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις του ΕΛ.Γ.Α.. Ζητούν να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες ένταξης της καταστροφής των καλλιεργειών τους, τόσο της αναμενόμενης καρποφορίας όσο και του φυτικού κεφαλαίου, στις ενισχύσεις-αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α..

Σας επισυνάπτω επιστολές του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράμας προς τον ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας και, πρόσφατη, προς τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και την ενδεικτική αναφορά καλλιεργητή της περιοχής και ζητώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες άρσης της αδικίας του αποκλεισμού τους από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές επιστολές  ΑΣΟΠ ΕΛΓΑ ΚΑΒΑΛΑΣ και ΑΣΟΠ-ΕΛΓΑ 08-09-2021  και  την ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ.

Επίσης μπορείτε να δείτε την Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ.