Χαρά Κεφαλίδου: Κατ’ εξαίρεση λειτουργία Ολιγομελούς Τμήματος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» του Τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας
Κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.:3971/24.09.2021

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, με την οποία  επισημαίνει την αναγκαιότητα της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας του Ολιγομελούς Τμήματος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» του Τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως

Θέμα: Κατ’ εξαίρεση λειτουργία Ολιγομελούς Τμήματος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» του Τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Σε πρόσφατες επισκέψεις μου στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, μου επισημάνθηκε ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 106084/Υ2/01-09-2021 ΥΑ (ΑΔΑ:6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-2Τ8) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση λειτουργία Ολιγομελούς Τμήματος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», του Τομέα Μηχανολογίας, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-22.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν λειτουργεί σε κανένα άλλο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δράμας και εξυπηρετεί όλους τους μαθητές/τριες της Π.Ε. Δράμας, της Αλιστράτης καθώς και των κοινοτήτων του Δήμου Αμφίπολης του νομού Σερρών, λόγω ευκολότερης μετακίνησης μαθητών και με λειτουργία αυτής της ειδικότητας στα πλησιέστερα ΕΠΑ.Λ. της περιοχής. Επίσης, διασφαλίζεται η μετακίνηση των μαθητών λόγω χρήσης των λεωφορείων της τακτικής συγκοινωνίας.

Σας επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας από την ίδρυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Δράμα. Ως εκ τούτου, υπάρχει έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και πλήρης, σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Υπουργείου. Επιπλέον, με χρηματοδότηση της τοπικής εταιρείας Raycap έχει διαμορφωθεί ένας σύγχρονος εργαστηριακός χώρος, ο οποίος ήδη φιλοξενεί εξοπλισμό για εγκαταστάσεις θέρμανσης φυσικού αερίου από δωρεές εταιρειών όπως Buderus κλπ. και αναμένουμε την εγκατάσταση ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου φυσικού αερίου, δωρεά της εταιρείας TAP (Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου).

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση αποφοίτων από την τοπική αγορά εργασίας, με δεδομένο ότι ξεκινάει η εγκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου στη Δράμα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος της κατ΄ εξαίρεση λειτουργίας Ολιγομελούς Τμήματος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» Του Τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας εδώ.