Χαρά Κεφαλίδου: Παράνομες κρατήσεις υπέρ e-ΕΦΚΑ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου που αμείβονται με τίτλο κτήσης και έχουν παράλληλη ασφάλιση.
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρ.Πρωτ.9103/17.09.2021

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, μαζί με τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ.κ. Γεώργιο Μουλκιώτη και Βασίλη Κεγκέρογλου, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, σχετικά με τις παράνομες κρατήσεις υπέρ e-ΕΦΚΑ, που συνεχίζουν να γίνονται με ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου, που αμείβονται με τίτλο κτήσης και έχουν παράλληλη ασφάλιση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Με ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων συνεχίζουν να γίνονται παράνομες κρατήσεις υπέρ e-ΕΦΚΑ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου που αμείβονται με τίτλο κτήσης και έχουν παράλληλη ασφάλιση».

Κύριε Υπουργέ,
Για όσους εργαζόμενους απασχολούνται με σύμβαση έργου που αμείβονται με τίτλο κτήσης και έχουν παράλληλη ασφάλιση, οι εργοδότες εξακολουθούν να επιβάλλουν την παρακράτηση που είχε επιβληθεί πριν την ψήφιση του Ν.4670/2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος κτήσης εκδίδεται από έναν υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση, εταιρία κ.ο.κ.) προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Ο εν λόγω τίτλος εκδίδεται στο όνομα του ιδιώτη, τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποίησε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), οι οποίοι απευθύνθηκαν με σχετικό ερώτημα στο Γραφείο Μισθοδοσίας του ΕΑΠ, το οποίο τους απάντησε ότι «η εκκαθάριση των αμοιβών σας ως μισθωτοί του δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τους τίτλους κτήσης, όπως παρουσιάζονται στην εγκύκλιο 14 του ΕΦΚΑ» (ΑΔΑ: 6ΥΒ4465ΧΠΙ – ΜΜ5). Από την ανωτέρω απάντηση διαπιστώθηκε ότι η εγκύκλιος στην οποία αναφέρεται το τμήμα μισθοδοσίας επικαλείται το άρθρο 55 του ν. 4509/2017, το οποίο παραπέμπει στα άρθρα 39 παρ.1 και 41 παρ.2 του Ν.4387/2016. Ωστόσο, ο ν.4670/2020 ρητά αναφέρει πως τα προαναφερόμενα άρθρα του ν. 4387/2016 αντικαθίστανται και αυτή είναι μια βασική αλλαγή του νόμου αυτού: η ασφάλιση βάσει εισοδήματος έχει πλέον αντικατασταθεί με την ασφάλιση επί ασφαλιστικών κατηγοριών. Η ισχύς, μάλιστα, των διατάξεων αυτών άρχισει από 1.1.2020.
Πρόσφατα, και μετά από δύο κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής (υπ’ αριθμ. 991/26-10-2020 και υπ’ αριθμ. 3807/473/2-2-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων) με το άρθρο 75 του ν. 4826/2021 τροποποιείται το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 και επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για την καταβολή των εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ από πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (ΠΠΥ) και εισάγονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, για ειδικές περιπτώσεις προσώπων επί των οποίων εκδίδεται ΠΠΥ.

Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης ακόμα και σήμερα δεν έχει προσαρμοστεί στο ισχύον από 1.1.2020 πλαίσιο ασφάλισης των άρθρων 39 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016,

Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο της παράλληλης ασφάλισης είναι ήδη καθορισμένο (άρθρο 36 παρ. 1γ του ν.4387/2016, όπως ισχύει με βάση τις τελευταίες τροποποίηση με το ν. 4670/2020 και με το άρθρο 75 του ν. 4826/2021) και ισχύει από 1.1.2020,

Επειδή έχουν μεσολαβήσει σχεδόν δέκα (10) μήνες από την υπ’ αριθμ. 2103/30-11-2020 απάντησή σας στην υπ’ αριθμ. 991/26-10-2020 ερώτησή βουλευτών Κινήματος Αλλαγής όπου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναγνωρίζει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την ασφάλιση μέσω παραστατικού παρεχομένων υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι με παράλληλη ασφάλιση συνεχίζουν να έχουν τα ίδια προβλήματα,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Πότε επιτέλους θα δοθεί οριστική λύση ώστε να μην γίνονται παράνομες κρατήσεις υπέρ e-ΕΦΚΑ στην περίπτωση των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση έργου, αμείβονται με τίτλο κτήσης και έχουν παράλληλη ασφάλιση;

2. Μέχρι πότε θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ετών 2019 και 2020;

3. Πότε θα εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 75 του ν. 4826/2021, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την ασφάλιση μέσω παραστατικού παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο ως προς την ασφάλιση και τις εισφορές των αμειβόμενων με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, αλλά και ως προς τα ζητήματα της παράλληλης ασφάλισης;

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Χαρά Κεφαλίδου

Βασίλης Κεγκέρογλου