Ελλείψεις Ναυτοδιδασκάλων στις ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, μαζί με τον Βασίλη Κεγκέρογλου, βουλευτή Ηρακλείου και τον Δημήτρη Μπιάγκη, βουλευτή Κέρκυρας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με τις ελλείψεις Ναυτοδιδασκάλων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Ελλείψεις Ναυτοδιδασκάλων στις ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4676/2020 (Α’ 67) της 19ης Μαρτίου 2020 κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 και μέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου, ήτοι στις 31.8.2020, υπάγονται στις διατάξεις του ως άνω άρθρου από 1.9.2020. Δηλαδή, οι ναυτοδιδάσκαλοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίοι κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συνταξιούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), πρέπει να λαμβάνουν ήδη από την 1.9.2020 μειωμένες συντάξεις κύριες και επικουρικές κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα παρέχουν εκπαιδευτικό έργο. Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη το γεγονός ότι:
α) Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων των Α.Ε.Ν. διδάσκεται από Πλοιάρχους και Μηχανικούς Ε.Ν.,
β) Η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν. είναι συνταξιούχοι καθόσον το ύψος των προβλεπομένων αποδοχών τους σε συνδυασμό με τη φύση του έργου τους (άσκηση διδακτικού έργου που απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και δεξιότητες, συνήθως μερική απασχόληση, ανάγκη στελέχωσης Α.Ε.Ν. σε απομακρυσμένες περιφέρεις) δεν αποτελεί αξιόλογο κίνητρο για προσέλκυση εν ενεργεία αξιωματικών Ε.Ν.,
γ) Η εξεταστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από 2.9.2020 και στις περισσότερες Α.Ε.Ν. έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν προβλήματα στελέχωσής τους από υπηρετούντες μέχρι και την 31.8.2020 συνταξιούχους ναυτοδιδασκάλους για τους οποίους θα είναι ασύμφορη η συνέχιση παροχής εκπαιδευτικού έργο καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η αντίστοιχη αμοιβή τους μπορεί να μην υπερβαίνει καν το 30% μείωσης της σύνταξής τους (ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις σαν μην είναι δυνατόν να δοθούν ακόμη και τα θέματα της εξεταστικής)
Eπειδή κατά το προηγούμενο έτος, ύστερα από επίκαιρη ερώτηση του Κινήματος Αλλαγής, αντιμετωπίστηκε η στρέβλωση του νόμου Κατρούγκαλου και εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί των ΑΕΝ από τις περικοπές αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Εάν σας έχει ήδη κοινοποιηθεί εγγράφως, πριν τη λήξη του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους, από μεγάλο αριθμό εν ενεργεία ναυτοδιδασκάλων Α.Ε.Ν., συνταξιούχων Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν., η πρόθεσή τους να μην συνεχίσουν να διδάσκουν μετά την 31.8.2020 και συνεπώς να μην συμμετάσχουν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο;

2. Εάν λειτουργούν σήμερα αποτελεσματικά όλες οι Α.Ε.Ν. με τον προβλεπόμενο αριθμό ναυτοδιδασκάλων (Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν.) και εξελίσσεται ομαλά η τρέχουσα εξεταστική περίοδος;

3. Εάν πιστεύετε ότι οι Α.Ε.Ν. έχουν ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά στο αντικείμενο διδασκαλίας τους και το αντίστοιχο διδακτικό τους προσωπικό καθιστώντας απαραίτητη την προσέλκυση και διατήρηση των έμπειρων ναυτοδιδασκάλων που για αντικειμενικούς λόγους είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνταξιούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Ε.Ν.); Αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων υποστελέχωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Α.Ε.Ν. ως συνέπεια της παραπάνω διάταξης περί μείωσης των συντάξεών τους;
4. Εάν σκοπεύετε να εισηγηθείτε την εξαίρεση των συνταξιούχων ναυτοδιδασκάλων (Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν.) από την παραπάνω διάταξη περί μείωσης της σύνταξής τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Μπιάγκης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου