Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – αναπάντητα ερωτήματα έξι μήνες μετά την ίδρυσή του
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, μαζί με άλλους δύο βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ως μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με το «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου

Θέμα: «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – αναπάντητα ερωτήματα έξι μήνες μετά την ίδρυσή του»

Έχουν περάσει έξι μήνες από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (Ν 4521/2018), που προήλθε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., το τρίτο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της χώρας, την «κορωνίδα» της «μεταρρύθμισης Γαβρόγλου» στο χώρο του τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αν και θα έπρεπε να έχουν γίνει όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, που θα διασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2018, το κλίμα έχει έντονα διαταραχθεί, ως επακόλουθο ενεργειών και αποφάσεων της διορισμένης Διοικούσας του Πανεπιστημίου, η λειτουργία και η συμπεριφορά της οποίας έχει δημιουργήσει μια σειρά εύλογων ερωτημάτων. Οι Έκτακτοι Καθηγητές που εργάζονται σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και σε θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων έχουν στηρίξει επί χρόνια στο μέγιστο βαθμό την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία των Ιδρυμάτων. Ο αριθμός των νέων θέσεων για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρουσιάζεται σημαντικά μειωμένος και ανεπαρκής για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των εργαστηρίων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο (από την Διοικούσα) Πρόγραμμα Σπουδών κάθε τμήματος. Πρακτικά, το νέο ακαδημαϊκό έτος, περίπου τα 2/3 των εργαζομένων βρίσκονται απολυμένοι, όχι γιατί δεν υπάρχουν πια ανάγκες στο νέο Ίδρυμα αλλά λόγω της ελλιπέστατης χρηματοδότησης από το Υπουργείο. Επίσης, ο χωροταξικός σχεδιασμός για το νέο Ίδρυμα έχει δημιουργήσει ποικίλες ανάγκες σε κτηριακές υποδομές.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του νέου Πανεπιστημίου; Έχει δοθεί πρόσφατα έκτακτη επιχορήγηση προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ύψους 2.500.000€; Εάν ναι, πού θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα; Σε τι ύψος ανέρχονται τα αποθεματικά των δύο πρώην ΤΕΙ και πώς σχεδιάζει η Διοικούσα να τα αξιοποιήσει;

2. Πώς σκοπεύει ο Υπουργός να δώσει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου; Πρόκειται να προχωρήσει σε προκήρυξη νέων θέσεων μόνιμου διδακτικού προσωπικού; Θα προχωρήσει σε μονιμοποίηση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που εργάζεται ήδη αποκλειστικά ή επιθυμεί να εργασθεί πλήρως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής;

3. Τι διαγωνισμοί έχουν προκηρυχθεί  για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών που έχουν προκύψει για τις υπηρεσίες και τα τμήματα του Πανεπιστημίου, μετά τις σχετικές αποφάσεις της Διοικούσας;  Καλύπτονται όλες οι ανάγκες; Εάν όχι τι προτίθεται η Διοικούσα να πράξει; Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός για την κάλυψη αυτών των αναγκών, με δεδομένη την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Χαρά Κεφαλίδου

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος