Είναι ένα σχέδιο νόμου έμπλεο στρατηγικού αυτοσχεδιασμού «a la ΣΥ.ΡΙΖ.Α.»
Ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών Ν/Σ Υπ. Παιδείας - "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ιονίου" - 4η συνεδρίαση

“Κύριε Πρόεδρε, όσο είναι εδώ ο κ. Σταθάκης θέλω να κάνω μόνο μια παρατήρηση γιατί έχει συμβολικό χαρακτήρα. Περιμένατε την τελευταία ημέρα που κλείνει η Βουλή, μετά από μια μεγάλη εθνική καταστροφή για να μας δείξετε ότι το κράτος συνεχίζει να υπάρχει και ότι δουλεύει κανονικά. Παρόλο που έχουν καταστρατηγηθεί όλα τα χρονοδιαγράμματα για το Ελληνικό, έρχεστε σήμερα με τροπολογία να μας πείτε ότι κάνετε μετεγκατάσταση. Ποιον κοροϊδεύετε; Μόνο αυτό έχω να πω.

Είχα αποφασίσει να πω ορισμένα πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πιο στοχευμένη. Πρώτα απ’ όλα, επειδή αυτή τη στιγμή μας ακούν πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλά παιδιά, τα οποία, πραγματικά, θεωρούν ότι η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας, θέλω να ενημερώσω τον κ. Υπουργό, ότι δεν μπορεί κανένας, αυτή τη στιγμή, όσο και να θέλει, να συμμετάσχει σε ένα μεταπτυχιακό. Γιατί, πολύ απλά, δεν έχουν βγει οι προσκλήσεις. ΦΕΚ επανίδρυσης έχει βγει. ΦΕΚ κανονισμού δεν έχει βγει. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ενώ είχαμε μόνο τη διαδικασία να έχουμε μια απλή απόφαση του Πρύτανη, τώρα το έχουμε κάνει πιο γραφειοκρατικό. Θέλει και έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό. Η διαδικασία είναι μπλοκαρισμένη και αυτό το λέω σε μια λογική να μπορέσουμε, τουλάχιστον, μέσα από τόσες ώρες διαλόγου, να είμαστε και κάπου ουσιαστικοί, για όλον αυτό τον κόσμο που αγωνιά.

Πάω στο άρθρο 28. Άκουσα, ότι αποσύρεται και ότι θα προχωρήσουμε σε Προεδρικό Διάταγμα. Θέλω να ρωτήσω σε ποια λογική θα είναι το Προεδρικό Διάταγμα. Δηλαδή, πάμε να μαζέψουμε την ανισότητα που δημιουργείται; Πάμε να δώσουμε λύση, όπως ακούσαμε την εισήγηση των ανθρώπων που είναι ΕΔΙΠ και προσπαθούμε να υπάρχει μεταξύ ΕΔΙΠ, ΑΕΙ και ΤΕΙ, μια ισότητα χωρίς τα προβλήματα, που υποτίθεται ότι υπάρχουν και πρέπει να λυθούν;

Και τελειώνω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι η παρουσίαση από τη μεριά μου ήταν όσο πιο αναλυτική γίνεται λέγοντας ότι, πραγματικά, υπάρχουν ορισμένα άρθρα, στα οποία με απόφαση Υπουργού καθορίζονται πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι το άρθρο 25. Σχέδια δράσης του προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και τις αρμοδιότητες Συμβούλου Καθηγητή. Επομένως, εσείς αποφασίζετε, μόνος σας και παίρνετε την ευθύνη. Και καλά, τώρα έχουμε εσάς, ο οποίος είστε γνώστης. Δεν φοβάστε τι θα γίνει, εάν έρθει ένας επόμενος Υπουργός που δεν θα είναι τόσο πεφωτισμένος σαν εσάς; Θα υπάρχει δηλαδή αυτός ο τρόπος, ο κάθε Υπουργός να νομοθετεί κατά το δοκούν; Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια διαδικασία θεσμική και πρέπει, με Υπουργικές Αποφάσεις, να ρυθμίζονται θέματα τόσο σημαντικά.

Πάω στο τελευταίο που είναι, νομίζω, το πλέον συμβολικό αυτού του νομοσχεδίου και έχει να κάνει με την κοστολόγηση του νομοσχεδίου. Σας το είπα ακροθιγώς και στην συνάντηση των φορέων. Η δαπάνη που δημιουργείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν κοστολογείται, ούτε αναλύεται στο σύνολό της. Αναλύονται δαπάνες οι οποίες δεν προκαλούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών των δύο Πανεπιστημίων. Κατονομάζονται άλλες δαπάνες για την εκπαίδευση, από τις οποίες, μόνο μερικές είναι κοστολογημένες. Ειδικότερα, από τις ελάχιστα κοστολογημένες, σε σχέση με τις ακοστολόγητες δαπάνες του νομοσχεδίου, έχουμε ένα ποσό 36 εκατομμυρίων €, περίπου. Μόνον 71.400 € λέτε ότι αφορούν στα δύο Πανεπιστήμια που και συγκεκριμένα, στο κόστος των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Προϊσταμένων Τμημάτων των Γραμματειών. Δηλαδή, η ένταξη των δύο ΤΕΙ στα δύο Πανεπιστήμια θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο με 71.400 €.

Αυτή είναι η μοναδική δαπάνη, όταν ξέρετε ότι υπάρχει σειρά βασικών και κατονομαζόμενων, αλλά ακοστολόγητων δαπανών και πιο συγκεκριμένα σας λέω ποια είναι αυτά: Τα λειτουργικά έξοδα των νέων Τμημάτων, η σύσταση 56 νέων θέσεων ΔΕΠ, η προσωπική μισθολογική διαφορά για τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΥΠ των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται στα Α.Ε.Ι., η μισθολογική εξομοίωση των μελών ΕΠ και ΕΔΥΠ των Τ.Ε.Ι. με τα αντίστοιχα μέλη των Α.Ε.Ι., η καταβολή επιδομάτων διδασκαλίας και έρευνας στα μέλη ΕΠ και ΕΔΥΠ, η διενέργεια κοινών εισιτηρίων εξετάσεων στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών Ιονίου και Μακεδονίας, η ίδρυση ΠΕΚ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- καθώς προβλέπεται για τα Ερευνητικά, στο άρθρο 7 παράγραφος 6, κρατική επιχορήγηση αντίστοιχα και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου και εκεί η ίδρυση ΠΕΚ προβλέπει κρατική επιχορήγηση- και συνεχίζω.

Αυτές οι δαπάνες έπρεπε να είναι κοστολογημένες, όπως αντίστοιχα κάνετε και κάποιες άλλες δαπάνες που αφορούν, για παράδειγμα, τις 125.000 ευρώ που δίνετε για την ίδρυση δικαστικού γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή τις 86.000 ευρώ που αφορούν την πληρωμή του γενικού γραμματέα, του διευθυντή και των δύο προϊσταμένων ΓΔΒΜ.

Επιπρόσθετα σας λέω, ότι υπάρχουν ακοστολόγητες δαπάνες που αφορούν άλλες εκπαιδευτικές δαπάνες, δηλαδή λειτουργικά έξοδα για τη σύσταση της Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης- εκεί έχετε 13 νέες θέσεις, γιατί δεν καλύπτονται όλες από αποσπάσεις και μετατάξεις- έχετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών και των σπουδαστών ΙΕΚ- που ναι μεν η πρωτοβουλία άριστη, όμως δεν την κοστολογείτε- έχετε την υλοποίηση του προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ». Μιλάτε για χιλιομετρική αποζημίωση σε μέλη ΕΕΠ- ειδικότητας ψυχολόγων- αλλά δεν λέτε πως θα την κοστολογήσετε ή μιλάτε για επιχορηγήσεις σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ για εξετάσεις του έτους 2018 για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Με λίγα λόγια, μας φέρνετε ένα ακόμα νομοσχέδιο ακοστολόγητο στο σύνολό του, με την πρωτοτυπία ότι αναλύετε μέρος δαπανών, που δεν αντιστοιχούν όμως στο κύριο θέμα του, αφήνοντας ακοστολόγητες άλλες σημαντικές βασικές δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των δύο Πανεπιστημίων, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να ανοίγει κανένας δρόμο στην επιστήμη και στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όμως θα πρέπει να υπάρχει και αξιοπιστία και δέσμευση, όχι ο «μουτζούρης» να πηγαίνει στον επόμενο.

Τελειώνω λέγοντας ότι θεωρούμε, ότι πραγματικά έχουμε ακόμα ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, που είναι πρόχειρο και εμμονικό. Πειραματίζεστε στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- και σε ένα βαθμό και της Δευτεροβάθμιας- όπου ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας αναγορεύεται αυτομάτως σε κατέχοντα την αφ` ύψους αλήθεια, ακοστολόγητο στο σύνολό του, με την πρωτοτυπία ότι αναλύετε μέρος εξόδων που αφορούν άλλα θέματα και γι’ αυτό καταψηφίζουμε επί της αρχής και επί των άρθρων θα τα πούμε αναλυτικά στην Ολομέλεια.
Είναι ένα σχέδιο νόμου έμπλεο στρατηγικού αυτοσχεδιασμού «a la ΣΥ.ΡΙΖ.Α.».

Με γειά σας, να το χαίρεστε, εμείς σε αυτό δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε”.

Δείτε το σχετικό video: