Μουσικό Σχολείο Δράμας
Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Ν.Φίλη (με αρ. πρωτ. 219) κατέθεσε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, η Βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, αναφορικά με τον αριθμό των τμημάτων που δύναται να λειτουργούν στο Μουσικό Σχολείο Δράμας και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις μεθοδεύσεις του Υπουργείου για καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μειώσεις σχολικών τμημάτων στο Νομό.

Στην Ερώτηση, η Βουλευτής επισημαίνει την ανησυχία των γονέων που τα παιδιά τους πέρασαν τις εξετάσεις, γράφτηκαν στο Μουσικό Σχολείο, έχουν διαπιστωμένη αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Το Μουσικό Σχολείο Δράμας ούτε Τμήματα Ένταξης έχει, μετά τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου, ενώ παράλληλα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμόσει τις διατάξεις του ν.3699/2008, όπως αυτές ισχύουν, ώστε να διατηρήσει όλα τα τμήματα και να καλυφθούν οι ανάγκες.

Η Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, ρωτά τον Υπουργό αν ο νόμος επιτρέπει να λειτουργήσει το επιπλέον τμήμα στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, αν υπάρχει επίσημη πρόταση/πλάνο περικοπής τμημάτων και αν θα δημιουργηθούν Τμήματα Ένταξης στη Δράμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: “Μουσικό Σχολείο Δράμας”

Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό η Δράμα έχει γίνει δέκτης της βίαιης πρόθεσης του Υπουργείου να καταργεί, να μειώνει και να συγχωνεύει σχολικά τμήματα. Στη Δράμα είχαμε τη μοναδική κατάργηση σχολείου στην Ελλάδα. Επιπλέον, ασκείται πίεση για συγχώνευση των δύο Εργαστηριακών Κέντρων στα ΕΠΑΛ, ενώ και για τα ολιγομελή δίνεται πραγματική μάχη ώστε να παραμείνουν ακόμη και τμήματα στα Λύκεια. Τέλος, δεν εγκρίθηκε παρά μόνο ένα Τμήμα Ένταξης, ενώ σε γειτονικές πόλεις όπως η Καβάλα υπήρξε μεγάλος αριθμός εγκρίσεων.

Στο Μουσικό Σχολείο της Δράμας, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 9850/Δ2/15-06-2016 Υπουργική Απόφαση ορίζονται 4 τμήματα για 96 μαθητές, τα οποία και δημιούργησε το Μουσικό Σχολείο. Ωστόσο, κάνοντας εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της υποπερ.ββ΄ του άρθρου 6 του ν.3699/2008, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.15 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17.9.2013), δημιούργησαν και ένα επιπλέον τμήμα –συνολικά 5 δηλαδή- λόγω ύπαρξης μαθητών με μαθησιακές ανάγκες. Η προαναφερόμενη διάταξη αναφέρει ότι «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου».

Το Μουσικό Σχολείο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ομηρία, καθώς υπάρχει σύγχυση ως προς το αν ισχύει αποκλειστικά η Υπουργική Απόφαση που ορίζει το συγκεκριμένο αριθμό μαθητών και τμημάτων (96 μαθητές, 4 Τμήματα), ή αν ο νόμος υπερισχύει της Υπουργικής Απόφασης, καθώς μάλιστα δεν εξαιρεί τα Μουσικά Σχολεία!

Εύλογη λοιπόν η ανησυχία των γονέων που τα παιδιά τους πέρασαν τις εξετάσεις, γράφτηκαν στο Μουσικό Σχολείο και διαπιστωμένα έχουν πρόβλημα με γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ για Τμήμα Ένταξης. Το Μουσικό Σχολείο Δράμας ούτε Τμήματα Ένταξης έχει μετά τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου, ενώ παράλληλα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της υποπερ.ββ΄ του άρθρου 6 του ν.3699/2008, όπως αυτές ισχύουν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Η διάταξη του τέταρτου εδαφίου της υποπερ.ββ΄ του άρθρου 6 του ν.3699/2008, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.15 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, έχει ισχύ και για τα Μουσικά Σχολεία της χώρας;
2. Υπάρχει επίσημη πρόταση περικοπής τμημάτων; Με ποια κριτήρια λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις;
3. Ποια η πρόβλεψη για δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στη Δράμα;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χαρά Κεφαλίδου