Ισχυροποίηση της Έρευνας με προσθήκη γραφειοκρατικών μηχανισμών;
Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε την Πέμπτη 9 Ιουνίου η Βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη (με αρ. Ερώτησης 6061), σχετικά με την υπαγωγή των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Λ.Κ.Ε.) στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π), το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι πάσης φύσεως απολαβές του οποιουδήποτε αμείβεται από τον ΕΛΚΕ (ακόμα και για μετακινήσεις), θα πρέπει, αφού ο ίδιος απογραφεί όπως όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, να πληρώνονται μέσω Τραπέζης Ελλάδος όπου θα αποστέλλονται εμβάσματα, με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται.

Η Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό με ποιο τρόπο η πολιτεία εξασφαλίζει την ισχυροποίηση της Έρευνας και τη σύνδεσή της με την Ανάπτυξη της χώρας, όταν προσθέτει γραφειοκρατικούς μηχανισμούς που δημιουργούν καθυστερήσεις σε προγράμματα που απαιτούν ευελιξία στις απορροφήσεις των κονδυλίων ώστε να γίνει εφικτή η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το ανάλογο προσωπικό για να το υποστηρίξει τον καθιερούμενο γραφειοκρατικό μηχανισμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον : Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη

ΘΕΜΑ: “Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;”

 Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Λ.Κ.Ε.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με το Π.Δ. 431/1982 και την ΚΥΑ 679/1996, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και κυρωθεί με το ν.3794/2009.

Με βάση το άρθρο 24 του ν.4386/2016 καταργείται η έως τώρα ισχύουσα διάταξη του ν.4310/2014 άρθρο 23 παρ. 10), που εξαιρούσε τους Ε.Λ.Κ.Ε. των ΑΕΙ από την υποβολή στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ΑΕΙ, οι απασχολούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς (μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, επί θητεία, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ), έχουν ήδη απογραφεί από τις Διοικητικές Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε όλα τα προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. (φοιτητές, μεταπτυχιακοί υπότροφοι, υποψήφιοι διδάκτορες, εξωτερικοί ανάδοχοι, κλπ) απασχολείται βάσει συμβάσεων ανάθεσης έργου και όχι από πιστώσεις του φορέα.

Η υπαγωγή των ΕΛΚΕ στις διατάξεις για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών πρακτικά σημαίνει ότι πάσης φύσεως απολαβές του οποιουδήποτε αμείβεται από τον ΕΛΚΕ (ακόμα και για μετακινήσεις), θα πρέπει, αφού απογραφεί όπως όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, να πληρώνεται μέσω Τραπέζης Ελλάδος όπου θα αποστέλλονται εμβάσματα. Με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται. Σημειώνεται ότι οι ΕΛΚΕ αποτελούν αυτοτελή διοικητική και διαχειριστική οντότητα μέσα στο οικείο ΑΕΙ (Ολομ. ΕΣ 27/2010, ΕΣ 320/2005), με ευρεία διοικητική, διαχειριστική και δημοσιονομική αυτοτέλεια (Ολομ. ΕΣ 726/2012) με διαχείριση χωρίς αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που αφορούν τις πιστώσεις του ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για το Δημόσιο Λογιστικό. Επίσης, δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και διαχειρίζονται ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία από το ΕΣΠΑ και ιδιωτικούς πόρους.

Τα Ερευνητικά Κέντρα λειτουργούν επιχειρησιακά, έχουν προγράμματα όπως τα ιδιωτικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΕΕ στα προγράμματά της αφήνει συνεχώς όλο και μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, με πολύ «σκληρό» έλεγχο μετά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την δυσλειτουργία και το κυριότερο ερώτημα είναι πως θα γίνουν όλα πιο ευέλικτα.

Εν όψει της ισχύος του άρθρου 24 του ν.4386/2016

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Με ποιο τρόπο η πολιτεία εξασφαλίζει την ισχυροποίηση της Έρευνας και τη σύνδεσή της με την Ανάπτυξη της χώρας, όταν προσθέτει γραφειοκρατικούς μηχανισμούς που δημιουργούν καθυστερήσεις σε προγράμματα που απαιτούν ευελιξία στις απορροφήσεις των κονδυλίων ώστε να γίνει εφικτή η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  2. H Τράπεζα της Ελλάδος έχει το ανάλογο προσωπικό για να το υποστηρίξει τον καθιερούμενο γραφειοκρατικό μηχανισμό;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Χαρά Κεφαλίδου

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντινόπουλος